Media Release

Plaats hier gratis uw artikel of persbericht!

Database security

Database security wordt steeds belangrijker. Wat wordt verstaan onder database security? Hieronder vallen alle maatregelen die de risico’s die databases lopen verkleinen of elimineren.

Welke risico’s spelen er?
De risico’s die databases kunnen lopen zijn bijvoorbeeld:

  • ongeautoriseerde toegang tot de bestanden of het misbruik van de informatie door geautoriseerde gebruikers
  • infecties door malware, waardoor de data worden gecorrumpeerd of anderszins ge
  • capaciteitsproblemen, waardoor een overflow optreedt
  • fysieke beschadiging van database servers door brand, een overstroming of andere waterschade of calamiteit
  • het haperen van apparatuur

Wat kunt u van ons verwachten? Wij kunnen de risico’s die uw bedrijf of organisatie loopt voor u in kaart brengen en u helpen bij het treffen van maatregelen om die risico’s te verkleinen. Hiertoe maken wij een analyse van uw bedrijf of organisatie in relatie tot de databases, waarbij alle factoren worden betrokken die van invloed zijn op de veiligheid en betrouwbaarheid van de informatieopslag.

Mogelijke maatregelen ter beveiliging
De maatregelen om de database veiligheid te waarborgen zijn divers. Traditioneel werden databases met name beveiligd met een firewall. Maar er is veel meer mogelijk én noodzakelijk, zeker als de database bedrijfskritische informatie bevat. Afhankelijk van de situatie kan gekozen worden voor bijvoorbeeld toegangscontrole, auditing, authenticatie, encryptie (versleuteling), backups, enz.

Welke methoden in uw geval worden ingezet en op welk niveau is afhankelijk van de specifieke situatie.

Profiteer van onze kennis en ervaring
Wanneer u ons inschakelt kunt u rekenen op een deskundige aanpak door gespecialiseerde medewerkers met jarenlange ervaring in database beveiliging. Wij zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op ons vakgebied en kunnen putten uit een groot reservoir aan kennis en ervaring.

Neem contact op
Neem gerust contact op voor een vrijblijvende afspraak met één van onze specialisten. U kunt dan uw vragen en wensen voorleggen en u laten informeren over de noodzaak en de mogelijkheden van database security in uw bedrijf of organisatie. In het vervolgtraject kan dit dan verder concreet gemaakt worden en kan gesproken worden over de rolverdeling tussen ons en uw IT-afdeling. U kunt alles uitbesteden of een gedeelte in house doen.

Linkruil.org

Comments are closed.