Media Release

Plaats hier gratis uw artikel of persbericht!

Facebook en zwarte piet

Inleiding

De mens krijgt steeds meer mogelijkheden om zijn of haar mening te ventileren. Mede door de komst van social media. Platformen als Facebook zijn ideaal om je mening over een bepaald onderwerp te ventileren. Dit was wellicht de natte droom van Voltaire. Een van de vele vruchten afkomstig uit, even plat gezegd, de ontwikkeling van de Westerse samenleving. Ingrediënten als kapitalisme, parlementaire democratie en grondrechten, hebben dit wereldgerecht klaargemaakt. Grenzen aan onze vrijheid van meningsuiting worden daarmee te meer verlegd. Alles is al een keer gezegd of geschreven. We schrikken steeds minder van woorden, of extreme stelling innames. Hoe dienen we dit nu te aanschouwen op de werkvloer? Is dit een positief iets? Of is dit iets waarvan de werkgever, de werknemer dient te weerhouden?
In dit artikel zal ik kort ingaan op enkele lastige kwesties omtrent social media. Hopelijk kunnen we hiermee een mooie discussie starten en elkaar voorzien van enkele tips en tricks.

Het gescheiden houden van zakelijk en privé

Het lastige aan het gebruik van social media, is het gescheiden houden van het privé en het zakelijke. Social media, zoals Facebook, wordt steeds meer een verlengstuk van de geest. Daarmee bedoel ik, een platform waar iedereen zijn of haar gedachtes kan plaatsen zonder enige terughoudendheid. Dit vind ik een akelige kwestie. Zoals bijvoorbeeld de ‘Zwarte Piet – discussie’. Dit is een element waarvan ik zeker vind dat dat absoluut niet op de werkvloer thuis hoort.

Er zijn een aantal grote bedrijven, die m.b.t. het gebruik van social media, de stelling innemen dat tijdsbesteding daaraan de verantwoordelijkheid is van de werknemer. De bedrijfscultuur is daarmee, inherent, belangrijk. Als alle neuzen dezelfde richting in staan, zal het gebruik van Facebook wellicht op een verantwoordelijke manier gebeuren.

Netwerken

Het lastige lijkt me vooral, om je zakelijke contacten gescheiden te houden van je privé contacten. Kun je hier nog wel zelf over beslissen? Je neemt immers bij het contact maken via Facebook, je zakelijke contacten mee de ‘digitale woonkamer’ in van jezelf en van je andere contacten.
Dit lijkt me zowel als werkgever zijnde en als werknemer zijnde niet prettig. Het maakt beide kwetsbaar. Een verstrengeling van belangen is een kwestie die, daar als gevolg van, snel kan gaan spelen.

Gebrek aan rechtsbescherming

Een ander discutabel punt is het gebrek aan rechtsbescherming ten aanzien van de Facebook gebruiker. Neem het chatten in een privé gesprek met iemand die je heel goed kent. Dit voelt vertrouwd. Maar op internet is een ieder kwetsbaar. Wordt je account gehackt en blijkt dat je bedrijfsgeheimen of iets dergelijks hebt gedeeld, ben je hiervoor aansprakelijk.
Uit jurisprudentie is gebleken dat internet wordt beschouwd als online database. Alles wat je op internet plaatst, met belastende informatie over een ander, daarvoor ben jij zelf in beginsel aansprakelijk. Dit is iets wat, vooral in privégesprekken en in besloten fora op Facebook zelf, nog wel is wordt vergeten.
Andere voordelen van social media op de werkvloer?

Nog niet geheel helder voor ogen heb ik, wat de ‘benefits’ zijn van social media. Neem de commerciële activiteiten van een bedrijf (het werven en benaderen van potentiële klanten). Levert social media op dit gebied echt voordelen op? Of is dit meer een soort luchtkasteel? Hoe denk(en) jij/jullie daarover?

Ten slotte

Kijk ook eens op bonque.nl voor nuttige sollicitatietips en andere tips en tricks.

Linkruil.org

Comments are closed.