Media Release

Plaats hier gratis uw artikel of persbericht!

Het aanvragen van een patent

Wanneer u een uitvinding heeft gedaan of bezig bent met het ontwikkelen van een nieuw product, wilt u uiteraard niet dat uw concurrent met deze informatie aan de haal gaat. U kunt uw concurrenten hiervan weerhouden als u een patent heeft. Een patent, ook wel octrooi genoemd, zorgt ervoor dat u het exclusieve recht heeft om dit product te maken en op de markt te brengen.

Wat is een patent precies?

Kort gezegd is een patent een officieel document waarmee u anderen kunt verbieden om uw uitvinding of product toe te passen of te verkopen. U kunt zowel een patent aanvragen voor een nieuw product als voor een nieuwe toepassing van een bestaand product of een werkwijze of proces. Een patent is geldig voor een bepaald land of groep van landen (b.v. in of buiten Europa). Wanneer u overweegt om een patent aan te vragen, hoeft u niet direct te beslissen in welke landen of werelddelen u deze rechten wilt laten gelden. Hiermee kunt u een jaar wachten, en wanneer u een internationale aanvrage indient zelfs maximaal 2,5 jaar.

Voorwaarden

Indien u uw uitvinding wilt laten patenteren, dan dient uw product te voldoen aan de volgende eisen:

  • Nieuwheid. Uw product moet nieuw zijn. Het idee mag voor de datum van indiening nergens ter wereld bekend zijn. Ook niet wanneer u dit idee zelf de wereld in heeft geholpen, bijvoorbeeld tijdens een presentatie of door middel van een nieuwsbrief.
  • Inventiviteit. Uw vinding moet inventief zijn. Concreet houdt dit in dat uw idee voor de vakman niet voor de hand liggend mag zijn.
  • Industriële toepasbaarheid. Uw vinding moet gaan over een product of productieproces. Het moet ook kunnen functioneren, hoewel u dat niet hoeft te bewijzen. Natuurwetenschappelijke theorieën, rekenmethoden en esthetische vormgevingen kunnen zodoende niet beschermd worden door een patent. Hiervoor zijn andere beschermingsvormen, zoals het auteursrecht.

Is het zinvol?

Wereldwijd zijn er al miljoenen patenten gepubliceerd, en dagelijks komen daar nieuwe bij. De kans bestaat dat uw idee al ergens is vastgelegd. Daarnaast zijn niet alle producten even geschikt om te patenteren. Wanneer uw product een korte levenscyclus heeft, kan een patent zelf overbodig zijn. Het duurt namelijk een tijdje voordat u het patent krijgt en in de tussentijd kan uw idee alweer achterhaald zijn. Of een patent zinvol is, hangt dus sterk af van het product, de markt en de omstandigheden.

Voor –en nadelen

Wanneer u uw uitvinding heeft gepatenteerd kunt u zelf met uitsluiting van anderen optimaal de vruchten plukken van uw inspanningen. Ook zal het hebben van een patent concurrenten afschrikken, waardoor u meer controle krijgt over uw afzetgebied. Toch kan het aanvragen van een patent ook nadelen met zich meebrengen. Het patenteren van uw uitvinding betekent dat u uw idee moet publiceren. Uw concurrenten moeten immers weten wat uw exclusieve rechten zijn.

Deskundig advies

In Nederland kunt u uw patentaanvraag indienen bij NL Octrooicentrum. Het patent valt of staat met een goede formulering. Indien de omschrijving niet juist is of onvolledig, zal ook het verkregen recht beperkt zijn. Aan de andere kant wilt u natuurlijk niet teveel details van uw vinding prijsgeven, zodat uw concurrenten deze informatie in hun voordeel kunnen gebruiken. Wanneer u een patent aan wilt vragen, is het dus altijd de moeite waard om vakkundig advies in te winnen.

Linkruil.org

Comments are closed.