Media Release

Plaats hier gratis uw artikel of persbericht!

Hoe klimaatverandering heiwerken complexer maakt

Zachte winters, droge zomers: het is tegenwoordig eerder regel dan uitzondering. Klimaatverandering is binnen veel branches een spelbreker, ook in branches waarin het misschien niet direct verwacht wordt. Zo is klimaatverandering binnen het heiwerken ook zeker een issue. In dit artikel leggen we uit waarom klimaatverandering heiwerken complexer maakt en hoe hierop wordt ingespeeld door de bedrijven die erin werken.

Hoe het klimaat de grond beïnvloedt

Bij het uitvoeren van heiwerken worden er palen in de grond aangebracht. Dit gebeurt om vervolgens op deze grond te kunnen bouwen, zonder dat het bouwwerk vervolgens verzakt. Om te bepalen wat het draagvermogen van de grond is, wordt eerst een sondering uitgevoerd. Hierbij wordt een kegelvormige staaf in de grond gedraaid. Het draagvermogen is afhankelijk van het grondwaterpeil. Vanaf hier komt het klimaat om de hoek kijken. Doordat de zomers tegenwoordig vaak gortdroog zijn, daalt het grondwaterpeil. Dit zorgt ervoor dat er bij de heipalen, die vaak van hout gemaakt zijn, te weinig vocht en te veel zuurstof komt. Dit zorgt ervoor dat de palen gaan rotten, wat verzakking tot gevolg heeft.

Zijn er oplossingen binnen het heiwerken voor dit probleem?

Er zijn zeker oplossingen, maar deze brengen wel kosten met zich mee. Zo brengen vele grondverzetbedrijven drainagesystemen aan. Dit systeem houdt de grond nat, waardoor de grond onder de heipalen nat genoeg blijft en de palen niet gaan rotten. Een andere manier die wordt gebruikt om verzakkingen tegen te gaan, is het slaan van stalen buizen. Deze palen zullen niet gaan rotten, en hebben om die reden een veel langere levensduur. Helaas hebben beide oplossingen het probleem dat ze voor flink wat extra kosten zorgen. Er moet dus een goede afweging gemaakt worden welke heiwerken er gedaan worden. Wordt er gekozen voor veiligheid en duurzaamheid, of wordt de laagste prijs gekozen? Vaak gebeurt het laatste, hoewel dit op den duur toch ook aardig in de papieren kan lopen. Vooral wanneer de palen bewerkt moeten worden wanneer er al op gebouwd wordt. Laten we hopen dat de klimaatdoelstellingen snel gehaald worden, zodat deze branche van het heiwerken voor minder problemen komt te staan!

Linkruil.org

Comments are closed.