Media Release

Plaats hier gratis uw artikel of persbericht!

IT infrastrucuur

Bij een bedrijf is dat deel van de IT-infrastructuur dat wat het platform vormt voor alle IT-toepassingen. IT-infrastructuur verwijst naar informatietechnologie. Dit is het vakgebied dat zich bezighoudt met informatie systemen, computers en telecommunicatie. De IT-infrastructuur in een bedrijf omvat dus de computersystemen van het bedrijf en alle ondersteunende programmatuur. De ondersteunende programmatuur is nodig in een bedrijf om alle IT-toepassingen te kunnen ontwerpen, het inrichten ervan en implementeren van complexe- en dynamische IT–infrastructuuroplossingen. Denk hierbij aan ontwikkelgereedschappen, beheergereedschappen en data base-managementsystemen. De IT-infrastructuur is dus de verzamelnaam van alle automatiseringsmiddelen en de onderlinge samenhang van deze middelen. Hieronder vallen dus niet alleen de interne netwerken maar ook de externe verbindingen. Interne verbindingen zijn de interne netwerken en telefoonlijnen. De externe verbindingen zijn bijvoorbeeld de VPN- verbindingen, telefonie en internet. De hoofdzaak van deze infrastructuur is het overbrengen van informatie binnen en buiten het bedrijf.

Infrastructuur in een bedrijf
Het zou eenvoudig zijn te stellen dat de infrastructuur alleen bestaat uit hardware componenten. Het omvat echter alles wat met informatie overdracht te maken heeft. Ook de medewerkers behoren in dit systeem. Collega’s leveren ook informatie uit dus horen ook in het systeem thuis. De afspraken en procedures die worden afgesproken tijdens vergaderingen rondom de bedrijfsvoering in het bedrijf maken deel uit van de infrastructuur. Optimale werkplekken zijn van belang om altijd en overal goed te kunnen samenwerken. Daarom is het van groot belang bij een bedrijf ook voor een goede IT- infrastructuur wordt gezorgd.

De IT-infrastructuur
De IT-infrastructuur en ICT- infrastructuur is opgebouwd door (systeem)componenten die het elektronische informatiesysteem bedienen. Het is een verzamelnaam voor het transporteren van analoge en digitale gegevens. Dit zijn dus alle technische en fysieke mogelijkheden om een elektrisch signaal verplaatsen, verdelen en routeren. Een ICT infrastructuur is opgebouwd uit passieve en actieve systemen en componenten. Dit zijn server- en opslagsystemen, passieve en actieve componenten van netwerken en de nodige software om een IT infrastructuur op de juiste manier te kunnen laten werken.

Componenten
De technische middelen voor het opbouwen van een goede IT infrastructuur bestaat uit passieve componenten ( onder andere: connector en verdeelpanelen), de intelligente actieve componenten (onder andere: schakelaars en router) en niet intelligente actieve componenten (onder andere: hub en repeater).

Voordelen
Bij een bedrijf met een optimale IT-infrastructuur is het mogelijk om gemakkelijk te communiceren. Dit kan zowel met werknemers in het bedrijf als met werknemers buiten het bedrijf. Het is soms noodzakelijk dat er wordt overlegd met een werknemer buiten het bedrijf voordat deze voor het uitvoeren van de opdracht de juiste beslissing kan en mag nemen. IT-infrastructuur maakt dit allemaal mogelijk.

Linkruil.org

Comments are closed.