Media Release

Plaats hier gratis uw artikel of persbericht!

Regelgeving omtrent het ouderschapsverlof

Het ouderschapsverlof

Het ouderschapsverlof is ervoor bedoeld om te zorgen dat ouders meer tijd overhouden om voor hun kinderen te zorgen. Deze ouderschapsverlofregeling stelt ouders dus in staat om zich volledig te focussen om de opvoeding van hun kind(eren). Het is mogelijk om verlof op te nemen voor een ouder in loondienst als het kind nog onder de acht jaar is. Wel moet de betreffende persoon dan al minimaal één jaar werkzaam zijn bij de huidige werkgever en het ouderschapsverlof is bijna altijd onbetaald, tenzij er anders is afgesproken in de CAO afspraken.

Let er wel om dat met het ouderschapsverlof 2013 er enkele dingen veranderd zijn, dus voordat u het gaat aanvragen altijd even nakijken wat er allemaal veranderd is.

Regelgeving omtrent het ouderschapsverlof

De regeling die in het leven is geroepen om ouders te ondersteunen is een wettelijk vastgestelde regeling, genaamd het ouderschapsverlof. In deze regeling worden alle rechten van een ouders beschreven. Er is namelijk recht op minimaal drie maanden verlof en een totaal van 26 maal het aantal gewerkte uren per week. Dit houd in dat als u 30 uur per week werkt, u dus 26 x 30 uur aan ouderschapsverlof mag opnemen. Het meeste komt voor dat ouders een jaar lang de helft van het normale aantal uren gaan werken. Het kan verder ook nog voorkomen dat er in het CAO nog afspraken zijn gemaakt over hoe het ouderschapsverlof moet worden opgenomen. Per kind dat dus onder de acht jaar is hebben beide ouders recht om één keer verlof aan te vragen.

Voor meer informatie omtrent het ouderschapsverlof kunt u altijd terecht op www.ouderschapsverlof.eu.

Linkruil.org

Comments are closed.