Media Release

Plaats hier gratis uw artikel of persbericht!


Votex onderdelen voor een beter resultaat

Tuinmachines worden vaak gebruikt om een beter resultaat te krijgen in tuinen, wegen, bermen en sloten. Vaak zijn er verschillende bedrijven die hiervoor kunnen zorgen. Vaak gebeuren deze werkzaamheden niet door particulieren en zijn deze machines bedoeld voor bedrijven die hier veel mee bezig zijn. Soms is het nodig dat de machines een toevoeging nodig hebben of dat er bepaalde onderdelen moeten worden vervangen. Dan is het goed mogelijk om te kijken naar Votex onderdelen. Deze onderdelen zijn van goede … Lees verder →Verkorte wachttijden GGZ door regionale aanpak

GGZ Nederland, MIND en Zorgverzekeraars Nederland hebben 8 regionale werkgroepen opgezet die de wachttijen in de geestelijke gezondheidszorg aan gaan pakken, zo meldt Skipr onlangs. Deze werkgroepen bestaan uit huisartsen, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, gemeenten en cliëntenorganisaties. Door de regionale aanpak moet er sneller tot werkbare oplossingen gekomen worden. De speerpunten om de wachttijden aan te pakken zijn de doorstroom binnen de GGZ en de inzet van e-health. In meerdere regio’s worden patiënten te snel doorverwezen naar de specialistische GGZ. Er zal … Lees verder →


Wachttijden GGZ nog steeds niet op peil

Uit een recente rapportage van de NZa, uitgevoerd in opdracht van staatssecretaris Blokhuis, blijkt dat de wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg nog niet conform de normen zijn. De maximale aanmeldwachttijd bedraag 4 weken en de totale wachttijd mag maximaal 14 weken beslaan. Ook gaan de afspraken om per 1 juli 2018 wel aan deze normen te voldoen, niet gehaald worden. De staatssecretaris geeft aan dat hij binnenkort weer met de verantwoordelijken binnen de GGZ om tafel wil gaan zitten om … Lees verder →


Hoe zit het met vergoedingen en doorverwijzingen in de geestelijke gezondheidszorg?

In Nederland wordt psychologische zorg, zowel de basis- als geestelijke gezondheidszorg vergoed binnen de basisverzekering. Hier zijn wel regels en voorwaarden aan verbonden, mede voor eventuele aanvullende vergoedingen. Deze zijn afhankelijk van je zorgverzekeraar en pakket. Maar hoe gaat het dan in zijn werk wanneer je psychische klachten ervaart? Voor dit soort klachten klop je als eerste aan bij de huisarts. Deze zal je, alleen of in samenwerking met de POH-GGZ, voorzien van hulp, advies en ondersteuning. Ook kan de … Lees verder →


Waarom regiosamenwerking zo belangrijk is voor E-health

Voor effectieve (eerstelijns) geestelijke gezondheidszorg is regiosamenwerking enorm belangrijk. De verbinding tussen praktijkondersteuners-ggz, praktijkondersteuners Somatiek en de generalistische Basis-ggz verloopt in veel regio’s moeizaam. Het doel van een succesvolle samenwerking moet binnenhouden van patiënten binnen de eerstelijns-ggz zijn, in plaats van doorverwijzen naar de specialistische-ggz. Dit vindt Daan Kerklaan, directeur van Zorggroep Zorroo. Hij beargumenteerd dat er vaak voldoende kennis binnen de eerstelijns-ggz is. De patiënt kan in de eerstelijns-ggz dicht bij huis behandeld worden, terwijl de specialistische-ggz vaak verder … Lees verder →