Media Release

Plaats hier gratis uw artikel of persbericht!

Als u beschermingsbewind of bewindvoering moet aanvragen

Het kan gebeuren dat een vriend of familielid niet meer in staat is om zelf de financiële belangen te behartigen. Toch zullen er allerlei zaken voordoen die dan geregeld moeten worden. Er zal dan voor die persoon beschermingsbewind moeten worden aangevraagd. De reden voor beschermingsbewind kunnen divers zijn: bijvoorbeeld een opname in een verpleegtehuis als gevolg van dementie of een geestelijke beperking. Er wordt een bewindvoerder aangesteld die als taak heeft om de inkomsten van zijn cliënt te beheren en te zorgen dat de vaste lasten worden voldaan. De bewindvoerder moet voor zijn cliënt alle financiële mogelijkheden benutten, zoals het aanvragen van  bijzondere bijstand, zorgtoeslag, kwijtschelding gemeentelijke belastingen, huurtoeslag en indien nodig aangifte van de inkomstenbelasting.

Een bewindvoerder wordt altijd door de kantonrechter aangesteld. Tevens bepaalt de kantonrechter de duur van het beschermingsbewind. Dit kan voor bepaalde of onbepaalde tijd zijn en is meestal afhankelijk van de specifieke situatie van de cliënt. Iedereen kan in principe  aangesteld worden als bewindvoerder. Meestal is het een familielid die het beschermingsbewind op zich neemt. Men kan dit echter ook overlaten aan een professionele bewindvoerder. Het grote voordeel is wanneer u het beschermingsbewind overlaat aan een echte professional er geen vermenging plaatsvindt tussen uw rol als familielid én als bewindvoerder. Het is gebleken dat hier soms familiaire conflicten kunnen ontstaan. Door het beschermingsbewind uit te besteden aan een professionele bewindvoerder voorkomt u dit soort situaties.

Professioneel aangestelde bewindvoerders zijn vakbekwaam en ze kennen de regelgeving op financieel en administratief gebied goed. Een professionele bewindvoerder is aangesloten bij Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (BPBI) en staat onder toezicht van de kantonrechter. Zoekt u een professionele bewindvoerder in de omgeving Arnhem of Nijmegen die is aangesloten bij de Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (BPBI) dan is de Moneymanagers een prima keuze.

Linkruil.org

Comments are closed.