Media Release

Plaats hier gratis uw artikel of persbericht!

Conservatoir beslag leggen

Conservatoir beslag leggen is een zeer effectief middel dat ingezet kan worden als uw debiteur blijft weigeren om zijn factuur te betalen. Als het u na vele maatregelen te hebben genomen, nog steeds niet is gelukt om het verschuldigde bedrag te ontvangen van uw debiteur, dan is beslaglegging een goed middel om ervoor te zorgen dat de debiteur uiteindelijk alsnog betaalt.

Waarom conservatoir beslagleggen?

Conservatoir beslag kan ook wel worden gezien als bewarend beslag. Het betekent dat er beslag wordt gelegd nog voordat er daadwerkelijk een vonnis is verkregen voor de vordering. Dit heeft als functie dat verhaal voor uw vordering wordt veilig gesteld als de gerechtelijke procedure nog loopt.

Vaak wordt gedacht dat conservatoir beslag ervoor zorgt dat het verschuldigde bedrag direct wordt betaald, maar dit is niet altijd het geval. Hiervoor moet eerst daadwerkelijk de beslaglegging uitgevoerd worden. Dit wordt executoriaal beslag genoemd en er kan alleen executoriaal beslag worden gelegd als uw vordering bij vonnis is toegewezen. Executoriaal beslag leidt in de meeste gevallen wel direct tot betaling.

In de praktijk komt het vaak voor dat ook conservatoir beslag ervoor zorgt dat de debiteur u het verschuldigde bedrag betaalt, maar dit komt dan voort uit de angst van de debiteur voor de dreiging van een beslaglegging. 

Verhaalsonderzoek

Bij de uitvoer van een verhaalsonderzoek wordt gekeken naar de eventuele vermogensbestanddelen van de debiteur waarop beslag kan worden gelegd.

Beslag laten leggen door advocaat

Als u conservatoir beslag wilt laten leggen bij een debiteur, dan is het noodzakelijk om hiervoor een advocaat in te schakelen. Alleen een advocaat heeft de mogelijkheid om het verzoekschrift in te dienen dat nodig is voor de beslaglegging. Dit wordt ook wel het beslagrekest genoemd.

Wat kost dit mij?

In de meeste gevallen kost conservatoir beslag leggen u helemaal niets, omdat de kosten voor rekening van de debiteur komen. De kosten voor uw beslaglegging worden (grotendeels) vergoed bij verhaal van uw vordering.

Linkruil.org

Comments are closed.