Media Release

Plaats hier gratis uw artikel of persbericht!

Conservatoir beslag leggen

Als u als ondernemer te maken krijgt met een wanbetaler, dan kunt u verschillende maatregelen treffen om te zorgen dat de klant alsnog tot betaling overgaat. Als geen van deze middelen er uiteindelijk voor zorgt dat het beoogde doel bereikt wordt, namelijk dat de klant alsnog overgaat tot betaling, dan kunt u zwaardere middelen inzetten om het gewenste effect te bereiken. Beslaglegging is een middel om ervoor te zorgen dat het verschuldigde bedrag uiteindelijk toch bij u terecht komt. In sommige situaties kan het uitkomst bieden als u niet hoeft te wachten tot er een vonnis is verkregen voor uw vordering. Conservatoir beslag leggen kan dan de oplossing zijn.

Wat houdt conservatoir beslag leggen in?
Conservatoir beslag houdt in dat er beslaglegging plaatsvindt voordat er een vonnis  verkregen wordt voor de vordering. Het is in feite bewarend beslag. Door middel van conservatoir beslag leggen wordt verhaal voor uw vordering veilig gesteld zolang de gerechtelijke procedure loopt. Er kan alleen conservatoir beslag worden gelegd door een advocaat en niet door een incassobureau of deurwaarder.

Conservatoir beslag leidt niet direct tot betaling, wat wel vaak het geval is bij executoriaal beslag. Als er conservatoir beslag is gelegd dient er eerst nog een procedure te worden gevoerd om een vonnis te verkrijgen. De praktijk wijst echter  wel uit dat conservatoir beslag leggen vaak direct tot betaling leidt. De debiteur betaalt in dit geval vrijwillig, omdat hij het beslag zo spoedig mogelijk op wil heffen.

Verzoekschrift
Indien u conservatoir beslag wil laten leggen, dan wordt eerst een verzoekschrift ingediend voor het leggen van conservatoir beslag. Dit wordt gedaan door een advocaat. De deurwaarder is uiteindelijk degene die conservatoir beslag legt, nadat de rechtbank verlof voor beslaglegging heeft verleend.

Conservatoir beslag en executoriaal beslag
Het conservatoir beslag gaat over in een executoriaal beslag, wanneer er uitspraak is gedaan in de gerechtelijke procedure waarbij uw vordering bij vonnis is toegewezen. Het vonnis kan vervolgens ten uitvoer worden gelegd zonder dat de debiteur de vermogensbestanddelen waarop beslag is gelegd kan vervreemden of bezwaren ten koste van u.

Kosten conservatoir beslag
De vaste kosten van het conservatoir beslag bedragen 475 euro en zijn voor rekening van de debiteur. De beslagkosten worden dus voor een groot deel vergoed bij verhaal van uw vordering.
Wilt u meer informatie? E-Legal incasso advocaten: wij helpen u graag.

Linkruil.org

Comments are closed.