Media Release

Plaats hier gratis uw artikel of persbericht!

Conservatoir beslag

 

Er is een kans dat u als ondernemer wel eens te maken krijgt met klanten die hun rekening niet betalen om verschillende redenen. Voor u is dit erg vervelend, aangezien het tijd en moeite kost om ervoor te zorgen dat de debiteur alsnog betaalt. Deze tijd steekt u liever in de klanten die wel hun rekeningen op tijd betalen.

U kunt zelf natuurlijk een aantal maatregelen nemen die ervoor zorgen dat de debiteur alsnog uw factuur betaalt, maar wanneer dit niet het gewenste effect oplevert, dan is beslaglegging een middel dat ingezet kan worden. Beslaglegging zorgt er in de meeste gevallen voor dat de factuur alsnog betaald wordt.

Wat houdt conservatoir beslag in?

Door conservatoir beslag leggen, wordt er beslag gelegd op iemands bezit nog voordat het vonnis voor beslaglegging is verkregen. Het doel hiervan is om verhaal voor uw vordering veilig te stellen gedurende de gerechtelijke procedure.

Door middel van het uitvoeren van een verhaalsonderzoek kan worden vastgesteld op welke vermogensbestanddelen van de debiteur er conservatoir beslag kan worden gelegd.

Er is de mogelijkheid om conservatoir beslag te leggen op een bankrekening, maar daarnaast kan er ook beslag gelegd worden onder derden. Hierbij kan worden gedacht aan de belastingdienst, maar bijvoorbeeld ook klanten van de debiteur. Conservatoir beslag leggen zorgt er niet meteen voor dat de factuur betaald wordt. Dit gebeurt pas wanneer de beslaglegging daadwerkelijk ten uitvoer wordt gebracht. Dit wordt executoriaal beslag genoemd. Het komt in de praktijk wel voor dat conservatoir beslag direct tot betaling leidt, maar dit berust dan op het feit dat de debiteur de beslaglegging zo snel mogelijk zal willen opheffen.

Advocaat voor conservatoir beslag

Voor het leggen van conservatoir beslag is het noodzakelijk om een advocaat in te schakelen. Een advocaat is de enige die gerechtigd is om het verzoekschrift voor beslaglegging in te dienen. Wanneer het verlof voor beslaglegging eenmaal is verleend, dan zal een deurwaarder daadwerkelijk beslag gaan leggen bij de debiteur.

Linkruil.org

Comments are closed.