Media Release

Plaats hier gratis uw artikel of persbericht!

De nieuwe Flex B.V en wat je ermee kunt

Met een flex bv richt je je onderneming meer naar eigen wens in. Toen het nieuwe bv-recht in 2012 werd ingevoerd, nam het aantal oprichtingen van een bv toe met een percentage tussen de 20 en 30. De flex bv maakt ondernemen veel gevarieerder, maar een ondernemer moet wel bereid zijn om tijd te stoppen in de oprichting van de bv.

Met deze andere vorm van het oprichten van een bv, is de rechtsvorm voor aantrekkelijker en voor meer ondernemers mogelijk. Het startkapitaal (voorheen zo’n achttien duizend euro) hoeft niet meer te worden betaald. Nu kost dit een cent. Het invullen van statuten is verplicht maar wel meer soepeler gemaakt.

Laag startkapitaal bij een flex B.V.

Veel ondernemers (juist de oprichters van een flex bv) kiezen voor een laag startkapitaal. In financieel opzicht is het dus zeer aantrekkelijk om je onderneming in de hedendaagse markt op te richten. Kleine bedrijven en samenwerkingsverbanden prefereren zo een bv en dit heeft alles te maken met de deelname van investeerders in hun organisatie, zonder dat zij zeggenschap hierin kunnen krijgen. Deze optie is mogelijk sinds het nieuwe bv-recht is doorgevoerd.

Andere voordelen

Een flex bv kan zeer snel worden opgericht. Via verschillende site’s kun je zeer eenvoudig je flex bv in gang zetten via het internet. Je kunt continu zien hoe de status van de oprichting verloopt en je wordt snel en goed geholpen.

Zoals gezegd, kost de oprichting van een flex bv wel iets meer tijd, volgens Netwerk Notarissen. Er is heel veel keuze en dit kan het voor ondernemers erg ingewikkeld maken om de juiste beslissingen te nemen, hetgeen tijd vergt. Toch geven de voordelen de doorslag. Je kunt namelijk buiten het land vergaderen en de verplichte accountantsverklaring komt te vervallend, net als de bankverklaring welke ook verplicht is. Een flex bv zorgt voor het verdwijnen van veel problemen die komen kijken bij het oprichten van een bv.

Linkruil.org

Comments are closed.