Media Release

Plaats hier gratis uw artikel of persbericht!

De voordelen van bevoorschotting

Factoring of bevoorschotting laat je bedrijf sneller groeien

Factoring, wie? Wat? Hoe? Veel mensen stellen zich nog vaak de vraag wat de betekenis van factoring is. In het Nederlands staat bevoorschotting synoniem voor deze Engelstalige term die in het zakenleven een relatief nieuw begrip is. Voor bedrijven wordt factoring aanzien als een nieuwe financiering wanneer klanten achterstallige betalingen hebben. Zoals het woord zelf zegt, wordt de onbetaalde factuur van uw bedrijf tegen een bepaald tarief op voorhand betaald door de kredietverlener. Uiteraard hangt daar een prijskaartje aan vast.

De definitie van factoring of bevoorschotting in een notendop

Factoring is een financiële regeling waarbij de verkoop van handelsvorderingen van een bedrijf aan een andere partij (‘factor’ genoemd) met korting plaatsvindt. Het vergemakkelijkt de verkoper om onmiddellijke kasstromen te hebben die anders op een later tijdstip zouden zijn ontstaan.

Moderne manier van financiering voor facturen

Het is een moderne manier van financieren. Voor vastgoed ga je een woonkrediet aan bij een bankinstelling, voor bedrijfswagens en machines ga je een leasing aan bij een leasingmaatschappij. Voor het financieren van het bedrijfskapitaal zoals inkopen, stock voorraden en het beheer van debiteuren kan je terecht bij een factormaatschappij.

De voordelen van bevoorschotting op een rijtje

  • Onmiddellijke cash instroom

Dit type financiering verkort de cash-incasso cyclus. Het biedt een snelle realisatie van contanten door de vorderingen aan een factor te verkopen. Beschikbaarheid van liquide contanten wordt soms een beslissende factor om een ​​kans te grijpen of te verliezen. De cash boost die door factoring wordt geboden, is direct beschikbaar voor kapitaaluitgaven, het veiligstellen van een nieuwe bestelling of het voldoen aan een onvoorziene situatie.

  • Aandacht voor bedrijfsgroei

Door facturen te verkopen, kunnen managers zich vrij van de verzamelopdracht van de klant voelen. Middelen die worden gebruikt op de debiteurenafdeling kunnen worden gericht op bedrijfsactiviteiten, financiële planning en toekomstige groei.

  • Ontduiking van onterechte schulden

Zonder factoring en zonder verhaal wordt het verlies in geval van dubieuze debiteuren gedragen door de factor. Vandaar dat de verkoper tot niets is verplicht tot de factor. Pas op het ogenblik dat de vorderingen zijn geregeld dient een onderneming contractuele verplichtingen na te komen ten opzichte van de factormaatschappij.

  • Snelle regeling van financiën

Bevoorschotting Bedrijven verschaffen sneller geld dan bankinstellingen. Zij bieden een snellere toepassing, vragen minder documentatie en een snellere realisatie van fondsen in vergelijking met andere financiële instellingen.

  • Geen voorwaarde van onderpand

De voorschotten worden verleend op basis van de sterkte van de debiteuren en hun kredietwaardigheid. Anders dan contant kredieten, vragen factoren als basisvoorwaarde geen onderpand. Nieuwe bedrijven en startups kunnen gemakkelijk gebruik maken van de voorschotten mits ze een sterke vordering kunnen voorleggen.

  • Omzetting van schulden in liquide middelen

Factoring transactie is een transactie van verkoop, geen lening. In tegenstelling tot andere soorten financiën, leidt factoring niet tot een toename van de verplichtingen van het bedrijf. Daarom zijn er ook geen negatieve effecten op de financiële ratio’s. Het gaat gewoon om de omzetting van boek schulden in liquide middelen.

Linkruil.org

Comments are closed.