Media Release

Plaats hier gratis uw artikel of persbericht!

Factoring nog altijd ongegrond nog naar verhouding onbekend bij MKB en ZZP

Almaar meer kredietaanvragen van kleine ondernemers (zzp en mkb) worden door banken afgewezen. Vooral voor jonge bedrijven blijkt het problematisch om aan de acceptatiecriteria van banken te volstaan. Dit belemmert de groei en zorgt voor onnodige faillissementen. Uit het verslag Leasing en factoring: kansrijke financieringsinstrumenten opgemaakt door Panteia blijkt dat veel ondernemers niet of nauwelijks op de hoogte zijn van de kansen van leasing en factoring als alternatief voor een banklening.

Factoring ZZP en Factoring MKB

Leasing en factoring bieden evenzeer voor het zzp als mkb overvloedig kansen om aan extra werkkapitaal te komen. Beide financieringsvormen financieren op basis van activa zodat ze buitengemeen geschikt zijn voor kleine en startende ondernemingen. Uit het rapport blijkt dat vooral de voordelen van factoring en factoring kosten nog onbekend zijn onder ondernemers. Factoring helpt ondernemers met het onmiddellijk innen van openstaande vorderingen. Juist bij lange betaaltermijnen kan dit een heel waardevol instrument zijn. Openstaande vorderingen worden onafhankelijk van de betaaltermijn van de opdrachtgever rechtstreeks omgezet in liquide middelen. Naast dat de factoringmaatschappij wacht op de betaaltermijn van de opdrachtgever, neemt deze ook het debiteurenbeheer over.

Factoring, onbekend maakt onbemind?

Factoring is onder het zzp en mkb nog relatief onbekend omdat een hoop ondernemers verwachten dat deze vorm van financiering alleen is weggelegd voor de allergrootste bedrijven. Hiernaast zijn ondernemers bang voor de kosten en de invloed die factoring heeft op de klantrelatie. Het rapport van Panteia geeft aan dat door deze vooroordelen factoring nog niet wordt gezien als een goed alternatief voor een banklening. Hetzelfde rapport geeft aan dat ondernemers die wel bekend zijn met factoring juist heel positief zijn over de dienstverlening en in de toekomst geheid nogmaals gebruik zullen maken van factoring. Onbekend maakt onbemind, terwijl juist veel bedrijven geholpen kunnen zijn met deze alternatieve financieringsvorm.

In Nederland is een reeks factoring bedrijven die zich focussen op factoringdiensten voor ondernemers. Heldere werkprocessen en duidelijke kostenstructuren zorgen voor een transparante dienstverlening waar veel ondernemers van gebruikmaken. Hiernaast eisen deze factoringbedrijven geen minimumomzet waardoor ook ondernemers met lage factuurbedragen hun facturen kunnen laten voorfinancieren.

Linkruil.org

Comments are closed.