Media Release

Plaats hier gratis uw artikel of persbericht!

Financial services

Onder financial services, ook wel financiële dienstverlening genoemd, verstaat men allerlei diensten die op een manier in verbinding staan met financiële producten, waaronder bijvoorbeeld financial lease. De bekendste financiële dienstverleners betreffen verzekeraars en banken, maar ook kleinere instanties kunnen hieronder vallen.

Financial toezicht

De financiële dienstverleners worden in Nederland goed gecontroleerd. De Autoriteit Financiële Markten houdt toezicht op deze dienstverleners. Ook is er een wet, de Wet op het financieel toezicht, die bijdraagt aan de waarborging van het overzicht over de financiële instituten binnen ons land. Met de onstuimige economische tijden is het belangrijk dat dergelijke instanties en regels de financiële dienstverlening in ons land in goede banen leiden.

Grootste financial services

De belangrijkste spelers op het gebied van financiële dienstverlening zijn de banken en verzekeraars. Sommige instanties zijn zelfs een combinatie hiervan. Deze dienstverleners bieden onder andere leningen, verzekeringen en rekeningen, waardoor een groot deel van de economie afhankelijk is van deze spelers. Bovendien zijn er tal van verzekeringen, lopend van schadeverzekeringen tot levensverzekeringen, waardoor iedereen op een punt in aanraking komt met een van deze verzekeringen. Maar daarnaast beschikt iedereen tegenwoordig ook over een of meerdere rekeningen, waardoor er in de loop der tijd veel banken zijn ontstaan.

Toekomst financial services

Naast banken en verzekeraars vallen ook intermediairs, vermogensbeheerders en creditcardverstrekkers onder de financiële dienstverleners. Het is dus wel duidelijk dat de financiële dienstverlening een enorme markt is, die bovendien erg belangrijk is voor de economie en voor ieder individu in Nederland. Hoewel de economie wel eens betere dagen heeft gezien, blijft deze tak van dienstverlening uiterst noodzakelijk om het leven in goede banen te leiden.

Linkruil.org

Comments are closed.