Media Release

Plaats hier gratis uw artikel of persbericht!

Hypotheekrenteaftrek

Als men een eigen woning heeft kan de betaalde rente over de hypotheek afgetrokken worden van het belastbaar inkomen. hierdoor betalen huizenbezitters minder belasting, door deze fiscale regeling is het bezitten van een eigen woning vaker voordeliger dan een huurwoning. Als u meer uitleg wilt omtrent de renteaftrek m.b.t.. een hypotheek leest u dan verder …

Als men een hypotheek afsluit bij de aanschaf van een eigen woning heeft men recht op de zogenaamde hypotheekrenteaftrek. Dit betekend dat de verschuldigde rente welke men aan een bank of hypotheekverstrekker moet betalen voor een hypotheek op een eigen huis kan aftrekken van het belastbaar inkomen in box1 van het belastingstelsel.

Hierdoor kan men de woonlasten bij de aanschaf van van een eigen huis beperken. Het voordelige hieraan is dus dat het bruto belastbaar inkomen verminderd wordt met de betaalde rentes op de hypotheek, waardoor er minder inkomensbelasting betaald hoeft te worden aan de fiscus. Deze fiscale regeling is in het leven geroepen om het eigen huisbezit te stimuleren, waardoor meer mensen in staat zijn om een eigen woning te financieren. Doordat de rente fiscaal aftrekbaar is kunnen meer mensen de hypotheeklasten betalen m.b.t.. de aanschaf van een eigen huis.

Kort gezegd : de huur welke men voor een huurwoning zou moeten betalen komt dichterbij of wordt zelfs hoger als de rentelasten welke men voor een hypotheek is verschuldigd. Als deze fiscale regeling er dus niet zou zijn kunnen veel mensen zich geen eigen woning veroorloven. De hypotheekrenteaftrek is tegenwoordig een politieke kwestie geworden, er zijn politieke partijen welke ervoor pleiten deze regeling in de toekomst af te bouwen, dit omdat men vindt dat deze regeling te duur wordt en omdat in ons omringende landen
deze regeling niet bestaat…

Om te kunnen bepalen hoeveel voordeel men kan hebben van deze fiscale voorziening is het nodig te weten hoe hoog het bruto belastbaar inkomen in een bepaald jaar bedraagt. Is het inkomen niet erg hoog dan is het fiscale voordeel lager omdat men in de laagste belastingschijf valt. Is het bruto inkomen hoog dan is het voordeel hoger. In principe zou men kunnen zeggen dat dit eigenlijk niet eerlijk is omdat iemand met toch al een laag inkomen dus minder voordeel heeft, maar dat valt buiten het bestek van deze uitleg.

Linkruil.org

Comments are closed.