Media Release

Plaats hier gratis uw artikel of persbericht!

Incasso

 

Voor klanten die altijd op tijd hun factuur betalen is incasso een prima middel van betaling. Echter, wanneer klanten er niet in slagen om op tijd te betalen, of ze betalen helemaal niet, dan is het beter om de incasso over te laten aan een incasso advocaat. Advocaten kunnen middelen inzetten waarmee zij meer druk kunnen uitoefenen op debiteuren dan bedrijven. Meestal zorgen deze middelen ervoor dat een incassoprocedure succesvol afgerond wordt, waardoor het verschuldigde geldbedrag uiteindelijk bij u terecht komt.

Hoe verloopt de incasso procedure?
U kunt via internet een incasso-opdracht geven, waarna een van onze advocaten dezelfde dag nog contact opneemt met de debiteur. Hij wordt hierbij verzocht om over te gaan tot betaling van de factuur.  De debiteur wordt meerderde keren benaderd, om ervoor te zorgen dat de druk hoog blijft. Dit gebeurt bijvoorbeeld telefonisch, per post of per email. Als de debiteur na deze maatregelen nog steeds de factuur niet heeft betaald, dan krijgt hij een dagvaarding in concept. De debiteur krijgt hiermee de laatste kans om tot betaling over te gaan, zonder dat er al rechtsmaatregelen worden genomen.

Aangezien niet elke situatie en elke debiteur het zelfde is, wordt er wanneer nodig maatwerk geleverd. In bepaalde situaties moeten andere maatregelen genomen worden dan gebruikelijk. Wat in de ene situatie effectief is werkt misschien helemaal niet in de andere situatie. De advocaten van e-Legal houden hier rekening mee. Soms hoeft er alleen een betalingsregeling te worden getroffen en soms zal beslaglegging ingezet moeten worden, of zelfs de aanvraag van een faillissement van de klant.

Kosten incassoprocedure
De incassoprocedure is bijna altijd kosteloos voor u, omdat de debiteur zelf vaak opdraait voor de kosten. Wanneer u alles zelf zou moeten betalen, dan zou een incassoprocedure immers weinig zinvol zijn.

Mocht u na het lezen van bovenstaande informatie vragen hebben, neemt u dan alstublieft contact op met e-Legal. Bij e-Legal staat er altijd iemand voor u klaar om u verder te helpen.

 

 

Linkruil.org

Comments are closed.