Media Release

Plaats hier gratis uw artikel of persbericht!

Incassobureau of deurwaarder?

incassobureau
We hebben er allemaal in ons leven waarschijnlijk weleens mee te maken gehad, een incassobureau of deurwaarder. In sommige gevallen krijgt iemand zelf een deurwaarder op bezoek als hij of zij weigert een vordering te voldoen en er uiteindelijk een rechterlijk bevel aan te pas moet komen. In andere gevallen schakelen mensen zelf een incassobureau in als ze te maken hebben met een klant die maar niet wil betalen.

Waarom betalen mensen niet?

De redenen waarom mensen te laat betalen of zelfs niet betalen kunne zeer divers zijn. In veel gevallen kan het een kwestie zijn van geldgebrek, er komt bij een ondernemer bijvoorbeeld een bepaalde periode te weinig geld binnen om alle kosten te dekken. In die gevallen zie je in de praktijk vaak dat het betalen van rekeningen wordt uitgesteld en gerekt. Pas na een aantal herinneringen en aanmaningen wordt er dan in de meeste gevallen toch betaald. Maar soms is er (tijdelijk) geen geld en moet er een incassobureau en/of deurwaarder aan te pas komen om de vordering te innen.
Een andere reden is dat men bijvoorbeeld niet tevreden is over een bepaald product of geleverde dienst en daarom niet wil betalen. De ene partij vindt dan dat de andere partij wanprestatie heeft geleverd door bijvoorbeeld niet tijdige of ondeugdelijke nakoming van een overeenkomst. Het gevolg is dan dat ze soms niet willen betalen en zo de zaak bewust voor de rechter proberen te krijgen. Die kan dan uiteindelijk over het geschil een uitspraak doen en een van de twee partijen in het gelijk stellen. Dan moet er of alsnog worden betaald of de dienst of het product moet opnieuw worden geleverd.
Wat minder vaak voorkomt dat mensen gewoon vergeten te betalen. Maar na een aantal herinneringen, aanmaningen en dreigingen met een rechtszaak zou je zeggen dat er toch wel een belletje zou moeten gaan rinkelen bij de niet betalende partij.

Incassobureau inschakelen

Een incassobureau wordt vaak ingeschakeld om een vordering te innen die moeilijk inbaar is zonder er meteen een rechtszaak van te maken. In veel gevallen zijn mensen toch onder de indruk van een aangetekende brief van een incassodienst en gaan dan alsnog tot betaling over.

Deurwaarder

Een deurwaarder komt pas langs om een vordering te innen als er een gerechtelijk bevel is waarbij een partij is veroordeeld tot betalen van die vordering. Er moet in dat geval dus altijd een rechterlijke uitspraak zijn geweest. Met andere woorden, als er een deurwaarder op het toneel verschijnt hebben we echt te maken met de arm der wet.

Linkruil.org

Comments are closed.