Media Release

Plaats hier gratis uw artikel of persbericht!

Meer execution-only door Provisieverbod

Meer execution-only door Provisieverbod

Al hoewel beleggers positief staan tegenover het provisieverbod en de bijkomende toegenomen transparantie schrikt toch een groot deel van de beleggers wanneer deze de echte kosten van beleggingsdiensten zullen zien. Dit zal er zelfs toe leiden dat een deel van de beleggers niet meer beleggingsdiensten zoals beleggingsadvies en vermogensbeheer zal afnemen en mogelijk opzoek zal gaan naar alternatieven.

Al deze resultaten komen uit een onderzoek van Belegger.nl. Voor het onderzoek zijn zes professionals op het gebied van financiële dienstverlening ondervraagd en heeft het bedrijf ook driehonderd mensen geënquêteerd.

Uit het onderzoek van Belegger.nl komt onder andere naar voren dat vijf en zestig procent van de geënquêteerden het provisieverbod een goede zaak te vinden. Negentig procent van de mensen geeft aan het Total Cost of Ownership (TCO) een goede maatregel te vinden. De door de AFM genoemde mogelijke maatregel dient om zowel de directe als indirecte kosten van financiële diensten als beleggingsadvies in kaart te brengen.

Belangenconflict

Volgens het onderzoek hebben beleggers een slecht van de kosten die samen gaan met het afnemen van beleggingsdiensten. Over het algemeen wordt er dan ook dat er een grote schrikreactie onder de beleggers verwacht wanneer deze geconfronteerd wordt met de echte kosten.

Transparantie heeft momenteel een gering positief effect op bedrijven. Dit komt omdat de transparantie ervoor zorgt dat bedrijven duurder lijken. Minpunt hiervan is dat het gevaar er is dat klanten niet gefocust zullen zijn op de kwaliteit van de dienstverlening maar teveel kijken naar de kosten.

Een groot gevolg kan zijn is dat de klant kritischer wordt op de kosten, wanneer deze duidelijker worden gemaakt. Deze kritische houding kan ervoor zorgen dat men kijkt naar andere mogelijkheden voor beleggingsdiensten. Zo geeft ongeveer een op de twee van de ondervraagde personen aan op zoek te gaan naar alternatieven.

Onverantwoorde risico’s

De geïnterviewde professionals gaven aan dat er risico’s verbonden zijn als beleggers stoppen met het afnemen van beleggingsadvies/vermogensbeheer om het beheer vervolgens volledig naar eigen idee te doen. Door het beleggen naar eigen idee kan het mogelijk zijn dat mensen met geringe kennis van zaken onverantwoorde risico’s lopen.

Linkruil.org

Comments are closed.