Media Release

Plaats hier gratis uw artikel of persbericht!

Roelof Vos: Introductie inkeerregeling

Roelof Vos, partner bij Hertoghs advocaten-belastingkundigen, over vrijwillig aangeven van vermogen op buitenlandse rekeningen bij de Nederlandse Belastingdienst.

Vermogen van Nederlandse belastingplichtigen dat op buitenlandse bankrekeningen buiten het vizier van de Belastingdienst wordt gehouden, is de Nederlandse overheid een doorn in het oog. De overheid is dan ook al jaren intensief bezig met de opsporing van dit (buitenlands) zwart vermogen. De Nederlandse Belastingdienst werkt daarbij nauw samen met buitenlandse overheden, doordat zij over en weer gegevens kunnen opvragen en uitwisselen. Wordt er zwart (buitenlands) vermogen ontdekt, dan worden in principe hoge boetes opgelegd.

De verwachting is dat de Nederlandse Belastingdienst ook met de Luxemburgse en Oostenrijkse autoriteiten zal gaan samenwerken. Steeds meer Nederlanders maken derhalve schoon schip, door hun buitenlandse bankrekeningen alsnog vrijwillig aan te geven bij de Belastingdienst. Het vrijwillig aangeven, oftewel inkeren, wordt door de Belastingdienst gestimuleerd doordat bij inkeren slechts een gematigde boete wordt opgelegd.

Op 2 september 2013 heeft staatssecretaris Frans Weekers van Financiën de inkeerregeling tijdelijk versoepeld. De versoepeling houdt in dat de boete van 30% niet wordt opgelegd als zwartspaarders zich vóór 1 juli 2014 bij de Belastingdienst melden. Deze versoepeling geldt ook voor inkeerverzoeken die vóór 2 september 2013 zijn ingediend, maar waarvan de boetbeschikking nog niet onherroepelijk vaststaat.

Vraag & Antwoord inkeerregeling
Denkt u ook na over inkeren/vrijwillig verbeteren en wilt u daar meer over weten? Lees dan onze Vraag & Antwoord notitie Inkeerregeling Inkomstenbelasting. In deze notitie geeft Roelof Vos antwoord op veelgestelde vragen over de inkeerregeling. Bijvoorbeeld:

  • Wat is de financiële impact van inkeer?
  • Hoe hoog is de boete die wordt opgelegd bij inkeer? En als ik word gepakt?
  • Kan ik begeleid worden bij het inkeertraject en zo ja, hoe werkt dat?
  • Kan ik ook worden bijgestaan als ik gepakt ben?

Meer informatie
U kunt voor meer informatie vrijblijvend contact opnemen met een van de volgende personen:
Roelof Vos: 06-51350966

Versoepeling inkeerregeling tot 1 juli 2014 geen boete
Op 2 september 2013 heeft staatssecretaris Frans Weekers van Financiën de inkeerregeling tijdelijk voor één jaar versoepeld. De versoepeling houdt in dat de boete van 30% niet wordt opgelegd als zwartspaarders zich vóór 1 juli 2014 bij de Belastingdienst melden. Deze versoepeling geldt ook voor inkeerverzoeken die vóór 2 september 2013 zijn ingediend, maar waarvan de boetbeschikking nog niet onherroepelijk vaststaat.

Wanneer de boetebeschikking wel onherroepelijk vaststaat, loont het nog wel om naar de gemaakte afspraken in de vaststellingsovereenkomst te laten kijken. Mogelijk bieden de voorwaarden in de vaststellingsovereenkomst namelijk nog de mogelijkheid om een beroep te doen op ambtshalve vermindering van de boete. Bovendien zijn in recente rechtspraak vraagtekens geplaats of de boete op grond van EU recht wel in stand kan blijven. Vanaf 1 juli 2014 tot 1 juli 2015 herleeft de huidige inkeerregeling met een boete van 30%. Daarna wordt de inkeerregeling verder aangescherpt en geldt voor zwartspaarders een boete van 60% van de verschuldigde belasting.

Linkruil.org

Comments are closed.