Media Release

Plaats hier gratis uw artikel of persbericht!

Uitleg Hypotheekrenteaftrek

In Nederland is er een speciale aftrekpost voor huizenbezitters die hypotheekrente betalen voor hun eigen woning: de hypotheekrenteaftrek. Deze regeling bestaat al sinds 1893, maar er werd pas in de negentiger jaren van de vorige eeuw veelvuldig gebruik van gemaakt. De hypotheekrenteaftrek maakt het mogelijk om de hypotheekrente af te trekken van het inkomen in box 1 (inkomsten uit werk en woning). Op deze manier hoeft de eigenwoningbezitter minder inkomstenbelasting te betalen.

Een rekenvoorbeeld: stel, u heeft een hypotheek van 200.000 euro met een hypotheekrente van 5% per jaar, dan moet u 10000 euro per jaar aan hypotheekrente betalen. Bij een inkomen van 35000 euro hoeft u nog maar over 25000 euro (35000 – 10000) belasting te betalen. Met een belastingtarief van 42% betaalt u in principe 4200 euro (10000 * 42%) minder inkomstenbelasting. Het voordeel is dus aanzienlijk. Hierbij dient wel te worden opgemerkt dat er ook nog eigenwoningforfait moet worden afgedragen. In 2013 is dit 0,60% van de WOZ-waarde van de woning. Uitgaande van een WOZ waarde van ook 200.000 euro is het eigenwoningforfait dus 1200 euro. Het uiteindelijke belastingvoordeel is dan 3000 euro (4200 – 1200). U kunt deze Hypotheek Calculator gebruiken om eigen berekeningen te maken.

De rente van een hypotheek is aftrekbaar voor maximaal 30 jaar voor hypotheken die zijn afgesloten vanaf 1 januari 2001. Voor hypotheken die voor deze datum zijn afgesloten geldt de hypotheekrenteaftrek tot 1 januari 2031.

Voor 2013 kon de hypotheekrente altijd worden afgetrokken voor ieder type hypotheek, zoals de spaarhypotheek, aflossingsvrije hypotheek en beleggingshypotheek. Bij deze laatstgenoemde typen hypotheken wordt er tussentijds niets afgelost. Het aflossen van de hypotheekschuld gebeurt pas aan het einde van de looptijd of zelfs helemaal niet in het geval van een aflossingsvrije hypotheek. Deze type hypotheken hebben als voordeel dat de hypotheekrenteaftrek gedurende de gehele looptijd maximaal is. Dit kost de overheid erg veel geld en de overheid heeft hier dus een einde aan gemaakt. Voor hypotheken die afgesloten zijn vanaf 1 januari 2013 moet er ten minste annuïtair worden afgelost om voor de hypotheekrenteaftrek in aanmerking te komen. Dit komt er op neer dat u alleen gebruik kunt maken van de hypotheekrenteaftrek als u een annuïtaire of lineaire hypotheek afsluit. Voor hypotheken afgesloten voor 2013 verandert er trouwens niets.

In 2014 daalt hypotheekrenteaftrek voor het hoogste belastingtarief met een half procent naar 51.5 procent. De hypotheekaftrek daalt ieder jaar daarna weer met een half procent tot uiteindelijk 38 procent. Ieder jaar worden de netto maandlasten dus hoger. Deze nieuwe maatregel geldt ook voor reeds bestaande hypotheken. Wilt u uitrekenen wat een hypotheek u netto kost met deze gewijzigde regelgeving, dan kan dat op de site Hypotheek Maandlasten Berekenen.

Linkruil.org

Comments are closed.