Media Release

Plaats hier gratis uw artikel of persbericht!

Veranderingen in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)

Wat is de AWBZ?

Op het moment dat iemand opgenomen is in een AWBZ instelling  worden de kosten vergoed vanuit de overheid. Hiervan is sprake bij opname in een verzorgingshuis, verpleeghuis of hospitium. Daarnaast betaalt de verzorgde  eventueel een eigen bijdrage.

Wat is er verandert?

De eigen  bijdrage is altijd gebaseerd geweest op het inkomen. Maar vanaf 1 januari 2013 is de inkomensvermogensbijtelling van kracht geworden. Dit heeft tot gevolg dat 8% van het vermogen in BOX 3 opgeteld moet worden bij het inkomen. Er kan dus al snel een situatie ontstaan waarbij de verzorgde moet interen op zijn of haar spaargeld.

Neem nu maatregelen!

Om dit te voorkomen is het belangrijk om nu in actie te komen, aangezien bij de bepaling van de hoogte van het vermogen in BOX 3 altijd twee jaar terug wordt gekeken. Dus voor de heffing in 2014 wordt het vermogen uit de belastingaangifte van 2012 genomen. Het is dus belangrijk om het vermogen i n BOX 3 zoveel mogelijk te verlagen.

Welke maatregelen kunnen genomen worden?

Er een aantal mogelijkheden, zoals het doen van schenkingen aan kinderen, beleggen in Groenfondsen, aflossen hypotheek of een bv oprichten en daar het geld in storten. Kortom mogelijkheden genoeg maar wacht niet te lang. De eigen bijdrage is nu maximaal € 2.2480,60 per maand, maar het is niet ondenkbeeldig dat dit bedrag in de komende paar jaar enorm zal toenemen.

Meer informatie

Voor meer informatie verwijzen wij naar de website awbzeigenbijdrageverlagen.nl. Op deze site treft u informatie en tips aan waarmee u de eigen bijdrage voor de AWBZ kunt verminderen. Door tijdig in actie te komen kunt u namelijk voor zorgen dat u straks niet al uw spaargeld moet inleveren bij de overheid.

Linkruil.org

Comments are closed.