Media Release

Plaats hier gratis uw artikel of persbericht!

Wat is een Hypotheekakte?

Wanneer u een onroerend goed wilt kopen, is het de bedoeling dat u een hypotheekakte op laat stellen bij een notaris. Onder een hypotheekakte verstaan we een akte waar in opgesteld is dat u een onroerende zaak als onderpand geeft aan de hypotheeknemer in ruil voor het verkrijgen van een hypotheek of andere geldlening. U moet deze officiƫle hypotheekakte altijd, zoals wettelijk voorgeschreven is, op laten stellen door een notaris.

Kenmerken hypotheekakte

In de hypotheekakte moet u een aantal zaken laten beschrijven. Zaken zoals de hoogte van de hypothecaire inschrijving, de omschrijving van het onderpand, de te betalen hypotheekrente, de aflossingsmethode van de hypotheek, de verplichting om de woning te verzekeren en de algemene voorwaarden van de geldverstrekker. Voordat u de hypotheekakte tekent, leest u deze samen met de notaris door. Ook de notaris zal de akte ondertekenen. In de meeste gevallen is er geen medewerker van de bank aanwezig is. Hebt een echtgenoot of een geregistreerd partner die ook het gekochte onroerend goed gaat bewonen? Dan moet ook deze persoon tekenen voor de hypotheekbevestiging. Zodra u de hypotheekakte hebt besproken, goedgekeurd en getekend, zal deze worden ingeschreven in het kadaster. De hypotheek staat nu officieel op uw naam.

Linkruil.org

Comments are closed.