Media Release

Plaats hier gratis uw artikel of persbericht!

Wat is Hypotheekrente aftrek?

Hypotheekrente aftrek

Onder hypotheekrenteaftrek verstaan we het bedrag aan rente dat geldt als aftrekpost voor bezitters van een eigen huis waarvoor hypotheekrente betaald wordt. Hypotheekrenteaftrek is een regeling die u kunt vinden in de wet Nederlandse inkomstenbelasting. Het is een wet waarin staat dat je de rente van een schuld, aangegaan voor aankoop van een eigen woning, kunt aftrekken van het inkomen, voordat er over dit inkomen belasting wordt betaald.

Heb u bij het kiezen van een hypotheek gekozen voor een annuïteitenhypotheek of een lineaire hypotheek? Dan valt onder de Wet herziening fiscale behandeling eigen woning. Valt u onder deze wet? Dan heb u gedurende de gehele looptijd recht op hypotheekrenteaftrek. Hebt u één van deze twee hypotheekvormen afgesloten? Dan kunt u, binnen de grenzen, langzaam extra aflossen. Wanneer u hiervoor extra geld leent, dan geldt hiervoor geen hypotheekrenteaftrek.

Hypotheekrente media

In de media kunt u lezen dat er veel te doen is wat betreft hypotheekrente. De hypotheekrenteaftrek is een instrument om het eigen woning bezit te stimuleren. De aanschaf van een eigen woning wordt namelijk aantrekkelijker gemaakt.

Linkruil.org

Comments are closed.