Media Release

Plaats hier gratis uw artikel of persbericht!

Ambulante gezinsbegeleiding

Veel Nederlandse gezinnen hebben te maken met ingewikkelde en langdurige problemen, waardoor kinderen zich moeilijk kunnen ontwikkelen. In sommige gevallen lukt het de ouders wel om enkele gezinstaken te vervullen, maar levert de opvoeding grote problemen op. In dat geval kan hulp bij het ouderschap goed helpen.

Ambulante Gezinsbegeleiding biedt hulp aan gezinnen met kinderen tot en met 18 jaar, waar sprake is van ernstige gezinsproblemen. Ambulante Gezinsbegeleiding richt zich op het vergroten van kennis en vaardigheden van de ouders, welke nodig zijn bij het opvoeden van hun kinderen.

Wanneer is Ambulante Gezinsbegeleiding nodig?

Gezinnen die in aanmerking komen voor Ambulante Gezinsbegeleiding hebben vaak te maken met uiteenlopende problemen. In de meeste gevallen is het een combinatie van problemen omtrent de ontwikkeling en opvoeding van kinderen met  problemen bij de andere gezinstaken. Hierdoor hebben ouders vaak meer problemen dan dat ze aankunnen.

Soms lukt het de ouders wel om bepaalde gezinstaken goed te vervullen, maar levert de opvoeding grote problemen op. Men heeft hulp nodig om aan te sluiten bij de mogelijkheden van het kind.

Hoe helpt Ambulante Gezinsbegeleiding?

Ambulante Gezinsbegeleiding is gericht op de wensen van ouders om hun kind thuis op te voeden om hun kind goed op te voeden, met die van het kind om in een thuisomgeving op te blijven groeien. Hierbij staat de veiligheid van het gezin als geheel op de eerste plaats.

Tijdens het proces worden er nieuwe vaardigheden geleerd aan de ouders, terwijl er wordt gezocht naar andere mogelijkheden. De hulpverlener en de ouders werken samen als partners, uitgaande van de visie van de ouders. De hulpverlener helpt de ouders bij het vinden van hun eigen oplossing. Samen bepalen zij haalbare doelen waaraan gewerkt moeten worden. Deze doelen worden vervolgens vastgelegd in een hulpverleningsplan.

De hulp wordt aangeboden op basis van afspraken met het gezin. Deze gesprekken en nodige interventies vinden altijd bij het gezin thuis plaats.

De duur van het gehele proces is maximaal zes maanden. De hulpverlener heeft eens in de twee weken contact met het gezin. In overleg met het de ouders wordt het hulpverleningsplan toegepast en waar nodig bijgewerkt.

Wanneer de doelen zijn bereikt wordt de hulpverlening beëindigd. Als blijkt dat Ambulante Gezinsbegeleiding onvoldoende effect heeft op de huidige situatie, wordt in een andere oplossing besproken.

Linkruil.org

Comments are closed.