Media Release

Plaats hier gratis uw artikel of persbericht!

Behandeling luchtwegobstructies

Er bestaan diverse behandelingsmogelijkheden voor het verbeteren van de

luchtpassage bij OSAS-patiënten. Primair spelen de diagnostische bevindingen bij de

therapiekeuze een grote rol. Verder is een algemene richtlijn om patiënten met

minder ernstige gradaties van luchtwegobstructies voor minder ingrijpende

behandelingen in aanmerking te laten komen.
Conventionele maatregelen

Bij veel patiënten zullen in eerste instantie conservatieve maatregelen geïndiceerd

zijn. Conventionele therapie kan bestaan uit gewichtsvermindering,

alcoholabstinentie in de avond, stoppen met roken, het vermijden van sederende

medicatie en positietherapie indien de AHI in rugligging meer dan twee maal hoger is

dan in zijligging (positieafhankelijk OSAS). Het effect van deze behandelingen op

lange termijn is echter meestal teleurstellend. De klinische effectiviteit van

medicamenteuze behandeling is nihil. Geneesmiddelen worden derhalve voor de

behandeling van OSAS niet aanbevolen.

 

MRA

De afgelopen decennia zijn mandibulaire repositie-apparaten (MRA’s) in toenemende

mate in de belangstelling komen te staan. Deze intraorale apparaten houden de

onderkaak, tong en faryngeale structuren tijdens de slaap in een voorwaartse stand,

waardoor de luchtwegdoorgankelijkheid wordt vergroot. Nadeel van deze methode is

dat op kortere en middellange termijn een onomkeerbare kaakstandverandering kan

optreden en door oprekking van de banden de werking teniet wordt gedaan. Hierdoor

is sedert 10 jaar de tongrepositie apparatuur meer en meer verkozen.

 

TRA / SnörEx®:

De tongrepositie apparaten houden de tong en faryngeale structuren in positie.

Hierdoor wordt de luchtwegdoorgankelijk gewaarborgd, zoals dat in waaktoestand

door spieractiviteit is geregeld. De bijwerkingen welke aan behandeling met MRA

kleven zijn hiermee niet van toepassing. De wereldwijd gepatenteerde SnörEx® is

erkent als een gedegen behandeling tegen obstructieve slaapapneu.

Daarnaast is de SnörEx ideaal voor mensen welke last hebben van snurken.

 

CPAP

Bij CPAP-behandeling (continuous positive airway pressure) wordt lucht door een

apparaat via de neus in de bovenste luchtweg geblazen. Deze positieve druk

voorkomt collaps van de bovenste luchtweg, waardoor obstructieve apneu s en

hypopneus worden tegengegaan. CPAP’s bestaan in diverse variëteiten, met als

belangrijkste verschil een vaste of een automatische (APAP) instellingsdruk. Deze

laatste vorm geeft meer of minder druk naargelang de ernst van de obstructie

gedurende de nacht. Verder bestaat er expiratiedrukverlagende CPAP (EDV-CPAP),

waarbij de druk tijdens het uitademen afneemt. Ook zijn er types waarbij de

inademings- en uitademingsdruk onafhankelijk kunnen worden ingesteld

(BilevelPAP). Patiënten, die volledig van beademing afhankelijk zijn, worden via een

beademingscentrum met beademingsapparatuur behandeld. CPAP is de standaard

behandeling bij patiënten met ernstig OSAS. Bij matig OSAS moet CPAP naast andere

behandelopties worden overwogen. CPAP is bij licht OSAS bij hoge uitzondering p-
geïndiceerd.

 

Chirurgie

Chirurgische behandelingsopties bij OSAS kunnen worden onderverdeeld in

neuspassage verbeterende operaties, verkleinen van huig, keelamandelen en delen

van het gehemelte (uvulopalatofaryngoplastiek, UPPP), ingrepen op tongbasis niveau

(hypofaryngeale chirurgie), gelijktijdig uitgevoerde ingrepen op gehemelte en

tongbasis niveau (multilevelchirurgie), kaakosteotomie en tracheotomie. De keuze

voor deze behandelingsmogelijkheden wordt vaak mede gemaakt op grond van

resultaten van (slaap)endoscopisch onderzoek, waarbij obstructies van de bovenste

luchtweg zijn vastgesteld. Neusdoorgankelijkheid bevorderende behandelingen, zoals

neusseptumcorrectie en conchachirurgie, zijn weinig effectief gebleken als

behandeling van OSAS. Wel kunnen deze operaties worden overwogen bij niet-
operatieve behandelingen zoals CPAP, waarbij een voldoende neusdoorgankelijkheid

gewenst is.

UPPP kan worden overwogen bij patiënten met licht tot matig OSAS, een BMI kleiner

dan 30 en (slaap)endoscopisch gediagnosticeerde obstructie achter het palatum

molle. Procedures die tegenwoordig veel voor hypofaryngeale chirurgie bij OSAS

worden gebruikt zijn: verstevigen van de tongbasis (radiofrequente thermotherapie

van de tongbasis, RFTB), vastzetten van het tongbeen (hyoïdthyroïdpexie, ook wel

hyoïdsuspensie) en aanspannen van de m. genioglossus (genioglossus

advancement). Er zijn aanwijzingen dat diverse vormen van hypofaryngeale chirurgie

bij een obstructie op tongbasis niveau betere resultaten geven dan UPPP.

Hyoïdthyroïdpexie en genioglossus advancement kunnen worden overwogen bij

patiënten met matig OSAS en bij patiënten voor wie behandeling met CPAP geen

optie (meer) is. Voor patiënten met ernstig OSAS en obstructie op gehemelte en

tongbasisniveau, voor wie CPAP-behandeling geen optie (meer) is kan een

combinatie van ingrepen op gehemelte en tongbasis niveau worden overwogen

(multilevel chirurgie).

Een bimaxillaire osteotomie wordt beschouwd als een zeer effectieve behandeling bij

patiënten met een matig tot ernstig OSAS, bij wie behandelingen zoals CPAP of MRA

niet het gewenste effect geven of tot acceptatieproblemen leiden. Deze operatie kan

ook worden overwogen indien andere chirurgische behandelingen onvoldoende effect

hebben of door patiënt worden afgewezen.

Ten slotte is er ook nog een tracheotomie, een chirurgische behandeling waarbij een

buisje via een snede in de hals in de luchtpijp van de patiënt wordt aangebracht.

Tracheotomie is een laatste redmiddel voor patiënten met ernstig OSAS bij wie

andere behandelingen niet geslaagd zijn.

Linkruil.org

Comments are closed.