Media Release

Plaats hier gratis uw artikel of persbericht!

De oorzaak vinden bij geelzucht is belangrijk

Geelzucht wordt niet als een ziekte betiteld. Geelzucht treedt op wanneer er verscheidene aanpassingen optreden in de lever en de galwegen. Hepatitis A werd jaren geleden ook wel geelzucht genaamd omdat geelzucht meestal bij volwassen personen plaatsvond die Hepatitis A hadden. De geelzucht benaming ontstaat doordat de huid en het oogwit bij geelzucht geel kleuren. Geelzucht is eigenlijk een symptoom en heeft een oorzaak. Je hebt dus eigenlijk een ziekte of andere aandoening onder de leden.

Te hoog bilirubinegehalte in het bloed
Geelzucht wordt toegebracht door een te veel aan bilirubine in het bloed. Bilirubine kan vrijkomen wanneer er afbraak ontstaat van hemoglobine; kleurstof uit het bloed. Het afbraakproduct moet in de lever worden opgenomen vanuit het bloed en zal in de lever moeten worden omgezet. De omgevormde stof exit als laatste het lichaam als ontlasting. Een diepgele kleur kenmerkt het afbraakproduct bilirubine. Een te hoge concentratie van deze stof in het bloed zal als gevolg hebben het verschijnsel geelzucht. Er kan ook jeuk ontstaan.

Het gehalte bilirubine in het lichaam kan door de huisarts worden vastgesteld. Een te hoge waarde kan wijzen op een aandoening in de galblaas of een een slecht functionerende lever. Geelzucht behandelen is niet steevast benodigd. Dit is tevens niet vereist in sommige gevallen. De veroorzaker van het ontstaan van geelzucht is doorslaggevend voor de behandeling.

Kortom:
De oorzaak van geelzucht ligt vaak ergens anders. Om geelzucht te verwijderen moet de oorzaak dus bekend worden. De behandeling kan men alleen uitvoeren met een oorzaak die bekend is. Zou je anders een behandeling opstarten kan het voor niets zijn of zelfs het probleem verergeren. Volg ten alle tijde de raad van de arts op en stop met het nuttigen van alcoholistische drankjes of overbodig medicijngebruik. Allemaal kunnen dit oorzaken zijn van de verhoging in het bilirubine niveau.

Linkruil.org

Comments are closed.