Media Release

Plaats hier gratis uw artikel of persbericht!

Heeft iedereen recht op zorgtoeslag?

Iedere inwoner van Nederland moet vanaf de leeftijd van achttien jaar een basis zorgverkering afsluiten. Dat is wettelijk verplicht. Ook geldt er een wettelijk verplicht eigen risico.
In 2013 was het eigen risico voor de zorgverzekering €350 terwijl het in 2012 nog €220 was. In 2014 zal het eigen risico hoogstwaarschijnlijk nog hoger worden. Zorg is, mede door de vergrijzing in ons land, duur geworden en zelfs bijna onbetaalbaar. In eerste instantie zou het eigen risico inkomensafhankelijk worden waarbij mensen met een laag inkomen minder eigen risico zouden gaan betalen dan de mensen met de hogere inkomens.

Nivellering door zorgtoeslag

Uiteindelijk is dat toch niet doorgegaan en heeft de overheid een andere methode gevonden om de inkomensverschillen in ons land te verkleinen. De nivellering werd bereikt door in plaats van het eigen risico de zorgtoeslag inkomensafhankelijk te maken. Zo krijgen alle mensen vanaf 2013 met een eigen vermogen van €80000 of meer zelfs helemaal geen zorgtoeslag meer, eigenlijk dus een verkapte vorm van extra belasting voor die bevolkingsgroep.
De overheid kan hier relatief eenvoudig vaststellen wie welk bedrag aan zorgtoeslag krijgt omdat ze de inkomensgegevens van ons kan opvragen bij de belastingdienst. De hogere inkomens gaan dus aanzienlijk achteruit wat betreft de hoogte van het bedrag aan zorgtoeslag.

In 2014 zal de zorgtoeslag omlaag gaan omdat er moet worden bezuinigd op de zorgkosten. Maar niet voor iedereen, mensen met een laag inkomen hebben, gaan waarschijnlijk meer zorgtoeslag ontvangen dan dat nu het geval is. Maar veelverdieners gaan hoogstwaarschijnlijk fors minder zorgtoeslag krijgen.
Onze overheid is van mening dat mensen met veel eigen vermogen hebben, net als bij een hoog inkomen, een grotere bijdrage moeten leveren aan het betalen van de maandelijkse zorgpremie. Het komt er eigenlijk op neer dat die mensen dus eerst hun vermogen moeten opeten voordat ze in aanmerking kunnen komen voor zorgtoeslag. Of dat rechtvaardig is, daar valt nog over te discussiëren omdat deze groep toch ook al een behoorlijk bedrag aan vermogensbelasting moet betalen in box 3.

Linkruil.org

Comments are closed.