Media Release

Plaats hier gratis uw artikel of persbericht!

Hoe zit het met vergoedingen en doorverwijzingen in de geestelijke gezondheidszorg?

In Nederland wordt psychologische zorg, zowel de basis- als geestelijke gezondheidszorg vergoed binnen de basisverzekering. Hier zijn wel regels en voorwaarden aan verbonden, mede voor eventuele aanvullende vergoedingen. Deze zijn afhankelijk van je zorgverzekeraar en pakket. Maar hoe gaat het dan in zijn werk wanneer je psychische klachten ervaart?

Voor dit soort klachten klop je als eerste aan bij de huisarts. Deze zal je, alleen of in samenwerking met de POH-GGZ, voorzien van hulp, advies en ondersteuning. Ook kan de huisarts medicatie voorschrijven. De huisarts zal meerdere afspraken met je inplannen om de ernst en aard van je klachten te bepalen. Deze behandelingen vallen onder de basisverzekering en hiervoor geldt geen eigen bijdrage.

Mocht de huisarts het nodig achten, kan hij je doorverwijzen naar een GGZ-behandelaar hoger in de keten. Dit wanneer hij van mening is dat hij je niet de zorg kan geven die je nodig hebt. Hierbij kan je doorverwezen worden naar de generalistische basis GGZ en wordt je onder behandeling geplaatst van een GZ-psycholoog. Bij ernstige klachten kan je ook doorverwezen worden naar de gespecialiseerde GGZ, waar je behandeld zult worden door een klinisch psycholoog.

Ook de zorg in de basis- en gespecialiseerde GGZ wordt vergoed door je basisverzekering. Hier gelden wel enkele aanvullende voorwaarden. Zo wordt er alleen vergoed wanneer er daadwerkelijk een diagnose is gesteld, de doorverwijzing via de huisarts is gedaan en deze correct is onderbouwd. De overige voorwaarden zijn, zoals eerder vermeld, altijd afhankelijk van je verzekeraar en je polis. Kijk deze dan ook altijd goed na!

Linkruil.org

Comments are closed.