Media Release

Plaats hier gratis uw artikel of persbericht!

Is BHV verplicht?

We krijgen vaak de vraag of bedrijfshulpverlening (BHV) verplicht is. We merken dat er veel onduidelijkheid is binnen organisaties over de regels met betrekking tot BHV. In dit artikel willen we je hier meer duidelijkheid over geven, zodat iedereen goed op de hoogte is.

 

BHV verplicht

 

In de Arbowet is opgenomen dat de werkgever verplicht is om goed voorbereid te zijn op ongevallen, brand en een eventuele ontruiming. Deze taken mag een werkgever zelf uitvoeren. Ook staat in de Arbowet vermeld dat de werkgever zich mag laten ondersteunen door opgeleide BHV’ers. BHV is verplicht voor ieder bedrijf. Een BHV is niet verplicht als het gaat om een eenmanszaak waar géén bezoekers of klanten over de vloer komen. Dus wanneer er sprake is van een eenmanszaak die af en toe bezoekers over de vloer heeft, of soms een extra kracht in dienst heeft, is verplicht om BHV te hebben. De BHV kan in die gevallen ook heel beperkt zijn, als de werkgever/eigenaar maar weet hoe hij adequaat moet handelen in het geval van nood. Maar onderschat het niet, als achteraf blijkt dat er niet doeltreffend gehandeld is, dan ben je aansprakelijk en kan er een strafrechtelijke vervolging plaatsvinden.

 

Hoeveel BHV’ers verplicht?

 

Het aantal BHV’ers dat een bedrijf in dienst moet hebben is niet wettelijk vastgelegd. In de Arbowet staat aangegeven dat er ‘voldoende’ BHV’ers moeten zijn, maar geeft niet aan hoeveel dat er dan precies moeten zijn. Om te bepalen hoeveel BHV’ers verplicht zijn binnen een bedrijf, kan er rekening gehouden worden met de volgende factoren:

  • De algemene en specifieke restrisico’s

  • De ligging van het gebouw

  • De grootte en indeling van het gebouw

  • Het aantal aanwezige personen (werknemers en bezoekers)

  • Aantal mensen dat niet zelfredzaam is (bijv. invaliden en kinderen)

  • De opkomsttijd van hulpdiensten

  • Aanwezigheid BHV’ers (vakantie,verlof en ziekte)

  • Externe risico’s

Zorg er voor dat er altijd minimaal één BHV’er aanwezig is. Wanneer er niet aan de BHV verplichting wordt voldaan, kan het bedrijf niet voldoende de veiligheid garanderen van de werknemers en bezoekers. De Arbodienst, arbeidsinspectie of de plaatselijke brandweer kunnen komen controleren of de BHV goed op orde is. Wanneer dit niet het geval is kan dit een boete tot gevolg hebben.

 

Linkruil.org

Comments are closed.