Media Release

Plaats hier gratis uw artikel of persbericht!

Ooglaserbehandelingen: de voor- en nadelen

EyeCare Ooglaseren voor veiliger en verstandiger ooglaseren

Kies voor veiliger en verstandiger ooglaseren

Ooglaserbehandelingen: de voor- en nadelen

Hoewel de laatste jaren veel verbeterd is en het ooglaseren meer betaalbaar en veilig is, is het niet voor iedereen even geschikt. Dat ooglaseren als je er geschikt voor bent, allerlei voordelen biedt ten opzichte van het dragen van een bril of lenzen is voor de meesten evident.

Een aantal voorbeelden van voordelen van ooglaseren zijn:
•          Wakker worden en direct scherp kunnen zien, zonder eerst naar een bril te zoeken of je lenzen in te doen.
•          Met sporten geen handicaps meer hebben van beslagen brillenglazen, of het verliezen van een contactlens.
•          Het kunnen genieten van het tv kijken door het direct kunnen lezen van de ondertitels
•          Op vakantie geen last van het vergeten of kwijtraken van een bril of lenzen, geen  irritatie in het oog doordat er zand of zonnebrandcrème in het oog komt, het spontaan in de zee kunnen duiken zonder zorgen over het verlies van een lens
•          Geen last meer hebben van de droge lucht van een airco bij het dragen van contactlenzen
•          Eindelijk verlost zijn van die lenzen die uiteindelijk niet meer te verdragen waren, etc, etc.

Om vast te stellen of u wel geschikt bent voor een ooglaserbehandeling, doorloopt u bij de  goede klinieken altijd  eerst een uitgebreid oogonderzoek. Er zijn verschillende ooglasermethoden waarmee u behandeld kan worden.  De eisen van geschiktheid zijn overigens  niet voor alle ooglasermethoden even zwaar en de voor- en nadelen tussen bepaalde ooglasermethoden kunnen voor u ook heel belangrijk zijn om terdege mee rekening te houden.

Diverse soorten ooglaserbehandelingen
Er zijn ooglaserbehandelingen die gebaseerd zijn op de oogflap methode. Dit soort behandelingen worden door oogklinieken het meeste aangeboden en uitgevoerd.  Hierbij wordt in de diepere lagen van het oog een oogflap uitgesneden om ruimte te maken voor het eigenlijke hervormen van de kromming van het hoornvlies. De reden om dat zo te doen is om het zichtherstel zo snel mogelijk te laten zijn en de eventuele napijn ook zo kort mogelijk. Dus dat zijn interessante voordelen. Deze voordelen leveren echter wel erg grote nadelen op. Nadelen die eigenlijk betrekkelijk kort geleden pas aan het licht zijn gekomen.

De belangrijkste 3 groepen van  nadelen van de oogflapmethoden zijn:

1.         Loslaten oogflap – wat vroeger verondersteld werd volledig te herstellen, blijkt in de praktijk vrijwel niet het geval te zijn. De oogflap is met een tik op het oog vrij makkelijk los te laten, met alle gevolgen van dien. En dit nadeel is een blijvend nadeel voor de rest van je leven.

2.         Circa 1 op de 3 patiënten na een behandeling gebaseerd op de oogflapmethode hebben last van droge ogen. Een groot deel daarvan in zeer ernstige mate. Met heel veel oogdruppels en/of speciale nabehandelingen zijn deze nadelen te bestrijden. Droge ogen ontstaan vaak  een hele poos na de ooglaserbehandeling*

3.         Circa 1 op de 3 patiënten na een behandeling gebaseerd op de oogflapmethode hebben last van zichtverlies, nachtblindheid, lichtkringen, gevoeligheid voor licht en andere nachtzichtproblemen. Een belangrijk deel ervan ervaart grote problemen met autorijden ’s avonds. In vele gevallen kan met een nabehandeling verbetering worden gekregen. Deze groep van nadelen ontstaat vaak een hele poos na de ooglaserbehandeling*

*Ooglaserkliniek beoordelingen gaan voorbij aan deze langere- termijn nadelen. Op het moment van beoordelen is er nog sprake van een zekere mate van euforie, terwijl de situatie waarschijnlijk geheel anders beoordeeld zou worden,  indien de nadelen onder punt 2 en 3 genoemd, hun intrede al gedaan zouden hebben. M.a.w. de mooie beoordelingen van Lasik en all-laser Lasikbehandelingen moeten met de nodige voorzichtigheid bekeken worden.

Goed nieuws: veiliger, duurzamer en ook patiënt vriendelijk ooglaseren
Tegenwoordig is er een alternatieve ooglasermethode, waarbij het zichtherstel gemiddeld nog maar maximaal een paar dagen verschilt met de oogflapmethoden en ook de eventuele napijn die kan optreden na de behandeling,  is teruggebracht tot slechts een paar dagen. Deze is overigens met pijnstillers goed te overbruggen. Het allerbeste nieuws is echter dat bovenvermelde nadelen  ( ook wel Lasik complicaties genoemd) niet aan de orde zijn.

Epi-Lasik ooglaserbehandeling
Het is de ooglasermethode die bekend staat onder de naam Epi-Lasik. Dit is een enigszins verwarrende naam, vanwege het feit dat er Lasik in de naam staat, waardoor je zou  kunnen  denken dat er ook een oogflap wordt gesneden en dat is niet het geval. Epi slaat op epitheel, de allerbuitenste laag van het oog, waarin een schuifje wordt gemaakt om ruimte te maken voor het feitelijke ooglaseren. Het stukje weefsel dat opzijgeschoven is, vernieuwd zich geheel binnen 3 dagen, net zoals bij een schaafwondje van de huid. En verder vinden er geen ingrepen plaats  in de diepere lagen van het oog zoals dat bij de oogflapmethoden wel wordt gedaan. Epi-Lasik behoort tot de groep zogenaamde oppervlakte methoden.

Een ander voordeel dat Epi Lasik kent is dat de geschiktheids eisen voor cliënten minder zwaar zijn als voor de oogflapmethoden.

Welgemeend advies
Overweegt u serieus uw ogen te laten laseren, dan is het verstandig u goed te laten informeren. Grootste klacht van patiënten na een Lasik ooglaserbehandeling was, dat ze onvolledig geïnformeerd waren over de nadelen waarmee ze later geconfronteerd werden.

Conclusie
De beste balans tussen voor – en nadelen als u gaat voor veiliger, duurzamer en toch heel patiënt vriendelijk ooglaseren, wordt geleverd door de ooglasermethode Epi-Lasik. Het zal dan ook niet bevreemden dat deze ooglaserbehandeling bij cliënten steeds meer de voorkeur geniet.

Kiest u voor het allerbeste voor uw ogen dan is Epi-Lasik met een aanvullende CustomVue Wavefront behandeling wellicht wat voor u.

Voor meer achtergrondinformatie kijkt u op www.eyecare-ooglaseren.nl

Linkruil.org

Comments are closed.