Media Release

Plaats hier gratis uw artikel of persbericht!

Richtlijnen inzake zelfdoding bij langdurige ziekte

In tegenstelling tot wat regelmatig beseft wordt, is het in Nederland mogelijk om te kiezen voor zelfdoding als je ongeneeslijk ziek bent en in de allerlaatste stadium van uw leven. Uiteraard is dit wel aan strenge wetgeving gebonden die moeten worden uitgevoerd door medicus. Doen zij dat niet, dan kan er een pittige dwangmaatregel wordt opgelegd.

De voorschriften ten aanzien van zelfdoding

Om te beginnen dient de wens tot levensbeëindiging vanuit de zieke komen en niet door andere belanghebbende. Een patiënt kan het verlangen kenbaar maken door middel van het opmaken van een wilsverklaring, een verklaring kan in diverse stadia van het bestaan worden vervaardigd. In de wilsverklaring wordt aangekondigd onder welke omstandigheden de zieke wil dat er zelfdoding plaats vindt.

Verklaring om euthanasie toe te passen

Een wilsverklaring alleen is niet voldoende, de arts behoort er wel van verzekerd te zijn dat het verlangen tot zelfdoding gewild is en dat de zieke zich bewust is van de gevolgen van uitoefening van het verlangen. Verder mag er geen sprake meer zijn van kans op genezing, is de kans er wel, dan kan er geen euthanasie plaats vinden. Het feit dat er geen kans is op genezing moet mede door een andere medicus ondersteund te worden. De benaderde arts moet ook een verklaring opstellen dat de mogelijkheid op beterschap nihil is, om te volstaan aan de voorwaarden die zelfdoding met zich meebrengt.

Indien een arts heeft geassisteerd bij zelfdoding behoort de medicus dat aankondigen bij de gemeentelijke lijkaanschouwer, zodat de reden van overlijden al van tevoren bekend is.

Er komt aardig wat bij kijken voorafgaande aan euthanasie plegen

Ingeval u interesse heeft kan u bij Meride een vrijblijvende voorbespreking houden voor het bepalen van de crematie.

Kijk op de website van Meride Uitvaartverzorging voor veel meer info over euthanasie.

Linkruil.org

Comments are closed.