Media Release

Plaats hier gratis uw artikel of persbericht!

Roken vs. Dampen

De afgelopen tijd is “dampen” veel in het nieuws. Hierbij worden de mogelijke negatieve effecten besproken van elektrisch roken. Elektrisch roken is een verkeerd begrip. Bij elektrisch roken is er namelijk geen sprake van rook maar van damp. Elektrisch dampen zou daarom een veel beter begrip zijn.

Om een juiste vergelijking te kunnen maken tussen roken en dampen, dient er een vergelijking te worden gemaakt tussen verbranden (roken) en verdampen (dampen). We leggen de verschillen voor je uit.

Wat is roken? (Verbranding)

Wat zegt Wikipedia hier over?

Een verbranding is een complex geheel van voornamelijk exothermechemische reacties tussen een brandstof en een oxidator (meestal zuurstofgas) waarbij warmte en licht ontstaat onder de vorm van een vlam of een gloed. Verbranding kan zowel met vaste, vloeibare als gasvormige brandstoffen optreden. Bron

Bij een verbranding komt rook vrij. Deze rook bestaat voornamelijk uit kleine roet deeltjes die vrij komen. Bij het roken van een sigaret komt rook vrij. Vandaar ook de naam ‘roken’. Bij het roken van een sigaret komt geen ‘volledige’ verbranding te pas. Vandaar dat dit het eindproduct ‘as’ produceert. Bij het roken van een tabakssigaret worden dus kleine deeltjes as of roet ingeademd door de gebruiker.

Wat is dampen? (Verdamping)

Verdampen zien we net als verbranden overal om ons heen. We zijn er alleen minder bewust mee bezig. Verdamping is een fase-overgang van vloeistof naar gas. Verdamping zien we bijvoorbeeld in de zomer, wanneer na een aantal warme dagen het waterpijl zakt of wanneer we tijdens het koken een pan water op zetten. Hierbij is het eindproduct condens. Een voorbeeld van condens is een beslagen auto-vooruit in de winter.

Is dampen dan onschadelijk?

Omdat de e-sigaret wordt gebruikt als hulpmiddel om te stoppen met het roken van tabak, is er aan de meeste e-sigaret vloeistof (damp-vloeistof) nicotine toegevoegd. Nicotine zorgt er voor dat een tabak-roker makkelijker kan overstappen van het roken van tabak, naar het dampen van een e-sigaret. Nicotine heeft een schadelijk effect op onze hart en bloedvaten.

Beelden zeggen meer dan woorden

In het volgende filmpje wordt een e-sigaret vergeleken met een tabak-sigaret. Hierbij wordt de uitgeademde lucht gemeten. Bekijk maar, het spreek voor zich.

Roken vs. Dampen

Bij roken spreken we over een verbranding. Een verbranding heeft als eindproduct as en rook. Bij dampen spreken we over een verdamping. Een verdamping heeft als eindproduct condens.

Disclaimer

Let op! Deze informatie kan niet worden gebruikt voor het stellen van diagnoses. Raadpleeg voor gebruik eerst een arts voor u start met elektrisch roken. Voor eventuele Over deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. 

Bron nldamp.nl. E-sigaretten koop je online bij www.nldamp.nl

Linkruil.org

Comments are closed.