Media Release

Plaats hier gratis uw artikel of persbericht!

Wachttijden GGZ verkleinen door gezamenlijke aanpak

De geestelijke gezondheidszorg (GGZ) biedt behandeling en begeleiding ter voorkoming of genezing van psychische problemen. Het terugdringen van lange wachttijden in de specialistische GGZ is van belang om elk individu met een psychische aandoening in de samenleving hulp te bieden. Denk hierbij concreet aan patiënten met autisme, trauma’s of persoonlijkheidsstoornissen. Zie dienen op tijd de zorg te krijgen die zij  nodig hebben. Zorgorganisaties in de regio zijn gezamenlijk beter in staat zijn om deze lange wachttijden in de GGZ terug te dringen. Diverse partijen, zoals gemeente en cliëntenorganisaties GGZ, kunnen door bundeling van expertise namelijk samen overleggen en afwegen hoe zij problemen zoals lange wachttijden in de GGZ kunnen terugdringen. Uiteraard is een huisarts hierbij van belang, maar ook het inzetten van een passende POH-GGZ speelt hierbij een grote rol. Hierdoor wordt ook de afstemming tussen deze partijen beter.

Daarnaast kan de uitstroom van patiënten beter verlopen, sommige patiënten zitten namelijk onnodig lang in de GGZ. Terwijl ander oplossingen (zoals e-health), soms een beter antwoord zijn op de gezondheidsproblemen van de patiënt. Het denken in oplossingen en de verbinding met meerdere partijen zoeken in de regio, om zo wachttijden in de specialistische zorg te verminderen, moet in de toekomst nog verder worden uitgebreid.

Linkruil.org

Comments are closed.