Media Release

Plaats hier gratis uw artikel of persbericht!

Wanneer kom ik aanmerking voor 24 uurs zorg?

Op een bepaald moment in het leven kom je op een punt waarbij je niet meer zonder 24 uurs zorg kan. Er zijn verschillende redenen waarbij je in aanmerking kan komen voor 24 uurs zorg. In dit artikel worden de verschillende vormen daarvan doorgenomen.

Ouderenzorg

Dit is de type zorg waarvan iedereen zal wensen alleen deze te hoeven krijgen. Op het moment dat je niet meer voor jezelf kan zorgen doordat je een aantal jaartjes ouder bent geworden. Deze zorg zal iedereen op een bepaald moment in het leven nodig hebben. Deze zorg zal beginnen met een aantal kleine dingetjes, wat in veel gevallen ook door een mantelzorger kan worden opgepakt, maar in verloop van tijd is er steeds meer zorg nodig en uiteindelijk dus ook 24 uurs zorg nodig.

Dan is het mogelijk om een verzorgingshuis te gaan wonen waar dan 24 uur per dag personeel aanwezig zal zijn en je kunnen verzorgen.

24 uurs zorg bij dementie

Mensen die dementerende zijn of een andere geheugenproblematiek hebben, kunnen niet meer de regie over hun eigen dagelijkse leven voeren. Deze mensen verliezen beetje bij beetje de regie over hun eigen leven. Dementie is ook niet leeftijdsgebonden, al zal de kans wel gaan toenemen naarmate je ouder wordt. Voor dementerende mensen is 24 uurs zorg zeer belangrijk omdat zij zonder gewoonweg geen grip meer hebben op het dagelijkse leven.

Terminale zorg & palliatieve zorg

Bij terminale zorg en palliatieve zorg wordt er 24 uurs zorg geboden om de kwaliteit van leven en sterven op een zo mogelijke manieren te verzorgen. De meeste mensen willen dit vaak ook thuis ondergaan. De verzorgers zullen er dan ook alles aan doen om de wensen van de patiënt te laten uitkomen. Met deze zorg kan tegelijkertijd ook de druk op de naaste familieleden worden verminderd. Terminale zorg en palliatieve zorg worden vaak echter door elkaar gehaald. Terminale zorg is voor mensen die op korte termijn komen te overlijden. Hierbij worden ziekteverschijnselen zoveel mogelijk tegengegaan. Bij palliatieve zorg is er ook geen doel om de patiënt te genezen, omdat deze ongeneeslijk ziek zijn. Bij palliatieve zorg wordt getracht om de levensduur zo lang mogelijk volgens een goede kwaliteit te leven.

Linkruil.org

Comments are closed.