Media Release

Plaats hier gratis uw artikel of persbericht!

Houtskelet, een korte geschiedenis

Houtskeletbouw wordt reeds lang gebruikt. Een door de Unesco als werelderfgoed erkende houtbouw is de Horuy-ji- tempel (Japan) en dateert van omstreeks 607 (1400 jaar oud). In Europa vinden we de Stave kerk in Hopperstad (Noorwegen) die ongeveer 780 jaar oud is.

Houtskeletbouw werd vroeger inzonderheidtoegepast in gebieden waar bossen overvloedig aanwezig waren (Scandinavië, USA, Canada) of streken gekenmerkt door zwak draagkrachtige gronden(Nederland). Nu worden in de Verenigde Staten van Amerika en Canada bijna 90% van de eengezinswoningen opgetrokken in houtskeletbouw, maar ook in het Verenigd Koninkrijk, Japan en Australië en Nieuw Zeeland is houtskeletbouw, zeer in trek. Ook in aardbevingsgevoelige contreien wordt momenteel meer en meer voor houtskelet gekozen.

Bij de platformmethode wordt het bouwwerk verdieping per verdiepinggemonteerd waarbij deroosterlaag telkens rustenop de wanden, terwijl bij de balloonbouwmethode de stijlen in de buitenwanden ononderbroken zijn over de hoogte van de constructie, of op zijn minst over 2 verdiepingen, en de vloerbalken aan de wanden zijn bevestigd. Beide werkwijzen hebben hun voordelen en hun nadelen, waardoor recent ook de semi-balloon-methode is ontwikkeld. De balloonbouwmethode is minder bruikbaar voorgeautomatiseerde productie, omwille van de grote stukken, die de transporteerbaarheid belemmeren. Hoewel dit de oudste bouwwijze van hedendaags houtskeletbouw is wordt deze werkwijze niet vaak gebruikt.

Op dit ogenblik wordt houtskeletbouw inzonderheidtoegepast omwille van een paar eigenhedendie hoofdzakelijkde laatste tientallen jaren aan belang winnen: het gemak van prefabricage en de daarmee gepaard gaandekorteopbouwfase, de duurzaamheid van de toegepaste bouwmaterialen, de uitgelezen geschiktheid van houtskelet op vlak van thermische isolatie en de menigvuldige mogelijkheden geboden aan doe-het-zelvers.

Houtskelet-elementen worden steeds meer geprefabriceerd in moderne ateliers. De bouwwerken worden voorafgaandelijkvolledig in 3D uitgetekend met daarvoor ontworpen software. In deze fase komen alle denkbare fouten reeds naar voor. Vanuit de tekensoftware kunnen stuklijsten aangemaakt worden, maar ook wel stuurcodes voor robots, zodat afkortzagen enfreesmachinesvolledig auomatischkunnen worden aangestuurd. In de meest moderne ateliers worden wanden en vloeren ook volautomatisch samengesteld. Natuurlijk is de mate van automatisering afhankelijk van het bedrijf, maar de tendens naar steeds verdergaande automatisering en centralisatie is tekenend. Dit leidt tot mede in kapitaalintensieve bedrijven dienog enkel instaan voor de productie van wand- en vloerelementen, en andere ondernemingen die enkel de montage op in situ zelf uitvoeren. Dit leidt er toe dat door deze doorgedreven automatisering en kwaliteitscontrole de faalkosten door aanpassingen op in situ tot een minimum worden herleidt en dat dematerialen, op een zo efficiënt mogelijke manier worden gebruikt.

Omtrent de duurzaamheid van houtskeletbouw moet een onderscheid worden gemaakt tussen de ecologische duurzaamheid en de bouwtechnische duurzaamheid. De duurzaamheid op ecologisch vlak van houtskelet komt voort uit het gebruik van hernieuwbare grondstoffen (hout), die tijdens hun levenscyclus eerst CO2 chemisch binden(levend hout) en deze daarna blijvenopslaan (constructiehout). Duurzaam bosbeheer wordt gegarandeerd door een PEFC-label (algemeen gangbaar en verplicht bij openbare aanbestedingen) en/of het FSC-label.

Houtskeletbouw leent zich uitermate om zonder plaatsverlies toch soms vrij volumineuze hoeveelhedenwarmteisolatie te voorzien. Houtskelet is dan ook zeer geschikt voor lage-energiebouw en passiefbouw. Aan de andere kant zijn houtskeletelementen doorgaans zeer licht, waardoor de thermische inertie beperkter is dan ingemetste bouwwerken. Aan dit nadeel kan echter op vrij eenvoudige en profijtige wijze worden verholpen door het gebruik van traditionele chappes.

Door de stijgende bouwkosten is steeds meer vraag naar bouwmethodes waarbij de bouwer ook zelf een en ander kan doen, om aldus detotale prijs te drukken. Houtskelet is gekarakteriseerd door afwerktechnieken die, mits een korte training, waarbij leken heel wat voorbereidend werk kunnen leveren.

Linkruil.org

Comments are closed.