Media Release

Plaats hier gratis uw artikel of persbericht!

De voorwaarden voor een bus melding

Als er in de natuur sprake is van verontreiniging kan er een sanering uitgevoerd worden. Een sanering is het verwijderen van de aanwezige verontreiniging. Voordat u een sanering kunt uitvoeren is het nodig om een saneringsplan op te stellen. In een saneringsplan staat besBus meldingchreven op welke manier er gesaneerd gaat worden. Een saneringsplan kan opgesteld worden middels een BUS melding. Een bus melding staat voor besluit uniforme sanering. Om een bus melding in te dienen moet u aan een aantal eisen voldoen.

 

Eisen voor het indienen van een BUS melding

Allereerst is het goed om te weten dat een bus melding alleen kan worden ingediend bij meer dan 25 m3 verontreinigde grond of meer dan 100 m3 verontreinigd grondwater. Andere voorwaarden waar je aan moet voldoen zijn:

  • Er moet sprake zijn van ernstige bodemverontreiniging
  • De BUS melding moet vallen in de categorie immobiel, mobiel of tijdelijk uitplaatsen
  • De verontreiniging moet veroorzaakt zijn voor 1987

De melding moet vallen in de categorie immobiel, mobiel of tijdelijk uitplaatsen. Immobiel is een verontreiniging met zware metalen of PAK. Mobiel is een verontreiniging met minerale olie. De derde categorie, tijdelijk uitplaatsen, wil zeggen dat de verontreiniging moet plaatsvinden bij het aanleggen van kabels en leidingen.

Geldigheidsduur

Een bus melding heeft een geldigheidsduur van één jaar. Als deze periode voorbij is moet er opnieuw een melding aangevraagd worden. Het is niet mogelijk om de huidige bus melding te verlengen. Dit betekent dat u binnen een jaar na de aanvraag moet starten met de sanering.

BUS melding aanvragen

Een bus melding kan bij meerdere partijen aangevraagd worden. Het is goed om te weten dat er nog een aantal zaken vooraf gaan aan de sanering. Dit is onder andere het bodemonderzoek. Om een efficiënte sanering te doorlopen is het handig om het gehele project uit handen te geven aan één partij. VanderHelm is een bodembrede dienstverlener met ervaring op het gebied van bodemonderzoek en de bus melding. Wanneer u bij VanderHelm een bus melding aanvraagt duurt de beoordeling vijf weken. Hierna kan de sanering aangemeld worden bij het bevoegd gezag. Na ongeveer zeven weken kan er worden gestart met de sanering. Meer informatie over de bus melding vind je op de website van VanderHelm.

Linkruil.org

Comments are closed.