Media Release

Plaats hier gratis uw artikel of persbericht!

De kenpop

Jonge kinderen, met name kinderen uit de onderbouw groepen hebben behoefte aan structuur. Als je als onderwijzer of zondagschoolwerker met kinderen bezig bent geeft een heldere structuur van je les en wat je wilt vertellen een stuk duidelijkheid en geborgenheid aan de kinderen. Zo is er een tijd van liedje zingen, rekenen, knutstelen, limonade drinken. En desnoods ook van geld inzamelen voor het goede doel. Als de kinderen geld van thuis hebben meegekregen komt er een spaarvarken of ander leuk inzamelobject tevoorschijn waar de kinderen hun bijdrage in kunnen deponeren.

Tijdens de zondagschoollessen heb ik deze structuur versterkt door het gebruik van een kenpop. Door het gebruik van een handpop werd een lesonderdeel zoals bijvoorbeeld een bijbelvertelling of het geld inzamelen herkenbaar en  zichtbaar voor de kinderen. Een kenpop helpt om een lesonderdeel

Zo heeft mijn buikspreekpop Kareltje een heel seizoen trouw een inleiding gegeven op de bijbelvertelling op de zondagschool. Door de zichtbaarheid van de kenpop Kareltje wisten de kinderen uit de onderbouwgroep: Er komt een vertelling. Ik stelde vragen aan mijn handpop Kareltje in de trand van : “Waar of over wie gaan we het hebben?”. Of “Wie is de hoofdpersoon in het verhaal?” Als het thema naastenliefde is zou een openingsvraag als “Weet jij wat er in de Filipijnen is gebeurd?” op zijn plaats zijn.

Kenpoppen kunnen op veel verschillende manieren gebruikt worden. Voordat er met de kinderen liedjes worden gezongen kan er bijvoorbeeld een muzikale pop uit de kast komen die enthousiast aankondigt dat er gezongen gaat worden. Als er met de kinderen geknutseld gaat worden kan een “knutselpop” die beweert dat hij heel handig is komen vertellen wat we gaan maken. De kenpop wordt voor de kinderen een hele herkenbare en vertrouwde figuur die zoals gezegd de structuur bevestigd. Aan het begin van de zondagschoolles werd er al vaak door de kinderen gevraagd of mijn handpop Kareltje er ook was.

In mijn webwinkel verkoop ik veel  handpoppen die geschikt zijn als kenpop en goed te gebruiken zijn in het onderwijs. Wat te denken van een verstrooide handpop George die aan het begin van de rekenles er altijd op hamert dat wanneer je iets niet snapt het aan de juffrouw moet vragen? Veel kinderen zullen die aanwijzing opvolgen.

Of de chefkok Toni die altijd de lunch aankondigt en erop hamert dat gezond eten en ontbijten belangrijk is. Voor het schoolontbijt zou hij heel bruikbaar zijn geweest.

Heel veel succes met het gebruik van je kenpop!

Linkruil.org

Comments are closed.