Media Release

Plaats hier gratis uw artikel of persbericht!

Passend onderwijs

 

De wet van passend onderwijs, wat houdt het nu eigenlijk precies in? De wet van passend onderwijs is ingevoerd met als doel alle kinderen een plek te kunnen geven op een school die volledig aansluiting vind bij de kwaliteiten en mogelijkheden van deze kinderen.

Scholen zitten meestal in dezelfde regio’s. Vandaar ook dat ze onderling vaak samenwerken. Dit noemen we een zogenaamd ‘samenwerkingsverband’. In dit samenwerkingsverband is het wettelijk verplicht op een ondersteuningsplan met de samenwerkende scholen op te stellen.

In dit samenwerkingsplan staat bijvoorbeeld afspraken en plannen over het niveau van de basisondersteuning op de verschillende scholen, de verdeling van de beschikbare middelen en de wijze waarop de voorzieningen aanvulling geven aan de extra ondersteuning zowel binnen als buiten de scholengemeenschap.

In samenwerkingsverbanden lijkt het vaak alsof elke school alle zaken op orde heeft. In de realiteit is dit vaak niet het geval.

Zijn leerkrachten, ouders & leerlingen wel echt tevreden met het onderwijs dat verzorgd word? Wanneer zulke gevallen uitgezocht worden, kan het soms wel is aan komen tot een volledige herziening van de basisondersteuning, of de manier waarop de beschikbare middelen ingezet worden binnen het passend onderwijs.

Een volgende vraag kan zijn; aan welke kinderen, leerlingen moet passend onderwijs aangeboden worden? Hoe wordt dit bepaald?

Dit wordt bepaald aan de hand van verschillende audits. Er wordt afgegaan op welke manier er les gegeven wordt, de voorzieningen en de samenwerking tussen verschillende scholen.

We hebben sinds 2017 ook een mooie App ontwikkeld die helpt met het zoeken naar de meest geschikte school voor uw kinderen. Ouders kunnen nu namelijk zelf met relevant filters en zoekopdrachten scholen in de buurt uitkiezen. Als ze een aantal scholen hebben uitgezocht dan kunnen ze de schoolprofielen van de scholen in zien, en zelf bekijken. Ook kunnen ze aanvullende informatie aanvragen, als ze onvoldoende informatie over de school hebben.

Linkruil.org

Comments are closed.