Media Release

Plaats hier gratis uw artikel of persbericht!

Veiligheidstrainingen voor je bedrijf

Veiligheid is natuurlijk erg belangrijk, zowel thuis als op het werk. Als er alles is gedaan aan de veiligheid binnen je bedrijf, zullen je werknemers een veel fijner gevoel hebben. Zo kun je bijvoorbeeld zorgen voor een veilige werkomgeving en een helder ontruimingsplan, maar je kunt je werknemers ook veiligheidstrainingen laten volgen. Er zijn verschillende veiligheidstrainingen die je kunt volgen en die je werknemers goed voorbereiden op verschillende situaties.

BHV cursus

Bedrijfshulpverlening kan erg belangrijk zijn in je bedrijf. Als er zich een bepaalde situatie voordoet, wil je dat je werknemers goed voorbereid zijn en dus ook juist kunnen handelen. Dit leer je op een basiscursus bedrijfshulpverlening. Je leert hoe je moet handelen in verschillende kritieke situaties. Na de BHV cursus kun je bijvoorbeeld snel en veilig een pand ontruimen, een kleine brand blussen, levensreddende handelingen verrichten en communiceren tijdens een calamiteit. Als de hulpdiensten ter plaatse komen, zal de bedrijfshulpverlener hiermee communiceren waarna de hulpdiensten het overnemen. De cursus bestaat grotendeels uit oefenen, dit is namelijk erg belangrijk om straks in de praktijk echt goed te kunnen handelen. Ook het gebruik van een AED kan aan bod komen tijdens deze cursus.

EHBO cursus

Tijdens de EHBO cursus ga je verder in op een onderdeel van de BHV cursus, namelijk de levensreddende handelingen. Je leert hoe je mensen in nood kunt helpen. Er is kans dat je zorgverzekeraar deze cursus gedeeltelijk of helemaal vergoed, dit kun je opzoeken of er eens naar informeren.

Specifieke trainingen

De BHV cursus en de EHBO cursus kunnen van belang zijn in elk bedrijf. Verder zijn er nog veiligheidstrainingen die specifiek gericht zijn op bepaalde branches. Zo kun je bijvoorbeeld een brandweercursus volgen om de vaardigheden van je brandweercorps te verbeteren. Als brandweerman heb je een grote verantwoordelijkheid voor de veiligheid, hierbij is het natuurlijk wel belangrijk dat je je taken goed kunt uitvoeren.

Ook voor de maritieme sector zijn veiligheidstrainingen erg van belang. Het is namelijk belangrijk om te weten hoe je moet handelen bij calamiteiten aan boord, dit is natuurlijk heel anders dan calamiteiten op het land. Tijdens de cursus leer je hoe je moet overleven op zee. Het is fijn om te weten hoe je moet handelen bij brand aan boord, een ongeval of bijvoorbeeld een gebroken been.

Verder kun je kiezen voor een industriële training, deze is van belang wanneer je te maken krijgt met chemische stoffen, zoals gassen. Deze stoffen kunnen namelijk risico’s met zich meebrengen, er kan bijvoorbeeld een brand ontstaan of er kunnen gevaarlijke stoffen vrijkomen. Tijdens deze veiligheidstraining leer je hoe je moet handelen tijdens een dergelijke calamiteit. Het kan een hoop rust geven als je medewerkers hiervan op de hoogte zijn.

Security trainingen kunnen ook in veel gevallen goed van toepassing zijn. Als er bijvoorbeeld winkelmedewerkers of baliemedewerkers in je bedrijf zijn, kunnen zij te maken krijgen met een agressieve klant of een overval. Ook kan een klant bijvoorbeeld onwel worden. Het kan zowel voor jou als voor je medewerkers een geruststellende gedachte zijn dat er kennis is over hoe dit moet worden opgelost. Tijdens de security trainingen leer je namelijk hoe je klantvriendelijk blijft tegen klanten, terwijl je ook de veiligheid goed in de gaten kunt houden. Om de praktijksituaties zo echt mogelijk te laten lijken, kan er worden gewerkt met acteurs.

Er zijn nog meer veiligheidstrainingen die de veiligheid in je bedrijf kunnen bevorderen. Verder is het bij alle trainingen belangrijk dat er wordt gedaan aan herhaling. Deze herhaling is belangrijk, omdat kennis kan wegzakken als er lang niks mee wordt gedaan. Houd de geldigheid van je certificaten dus goed in de gaten.

 extinguisher-157772_640

Linkruil.org

Comments are closed.