Media Release

Plaats hier gratis uw artikel of persbericht!

de Tocht van 1pk

Persbericht: de Tocht van 1-Pk

Op 25 juli 2014 gaat Marco Tjassing starten met de St.Jacobsroute, de oudste en bekendste pelgrimstocht naar Santiago de Compostela. Het beginpunt zal het Jacobspad vanuit Uithuizen zijn. Een van de bijzonderheden van deze tocht is dat hij  wordt afgelegd met een huifkar (en paard). De complete route zal worden gefilmd met een boordcamera en de beelden hiervan worden per etappe integraal  op internet (o.a. YouTube, Google+, Facebook) geplaatst. Deze beelden laten zich het best vergelijken met het tv-programma ‘de Bijrijder’ van RTV-Noord, destijds met afstand het meest bekeken programma van deze regionale omroep. Groot verschil tussen beide registraties is dat deze beelden zich gemiddeld 10 x langzamer presenteren, waardoor de kijker veel meer tijd krijgt om de bijzondere beelden en locaties tot zich te nemen. In die zin is het ‘onthaast tv’ in optima forma en zal er voor groepen mensen een meditatieve werking vanuit gaan. Ook zij, die door fysieke – of andere beperkingen niet (meer) in staat zijn de tocht zelf af te leggen biedt dit alsnog een mogelijkheid de tocht te (her) beleven. De beelden worden blijvend online gezet waardoor een ieder  op elk gewenst moment (delen van) de etappes kan bekijken. Ook is het plan o.a. om na volbrenging een gecombineerd boekwerk uit te brengen met daarin de highlights van de tocht.

Opzet

Het streven is om vanaf 25 juli 2014 per dag in 5 a 6 uur plm. 30 km van de in totaal ruim 2300 km af te leggen. Dit om het paard, dat de hele route dienst moet doen, maar ook Marco zelf niet al te zwaar te belasten. Er is gekozen voor de 25ste juli als startdatum omdat dit de naamdag is van St.Jacobus de Meerdere. Ook is het in de Mayacultuur de dag buiten de tijd, voor Marco een gewonnen dag als het ware. In het reisschema is ruimte opgenomen om af en toe een rustdag in te passen. Hier van uitgaande zal de hele tocht naar Santiago de Compostela ongeveer 80 tot 85 dagen duren. Uiteraard moeten we ook nog weer terug naar Groningen, maar die terugreis zal vooralsnog geen deel uitmaken van het reisverhaal. Onderweg zal er worden overnacht bij (boeren) campings en particulieren. Daar waar mogelijk of noodzakelijk wordt in de vrije natuur overnacht. Door juist in deze periode (aug ’14 – jan ’15) te reizen hoopt Marco zoveel als mogelijk extreem warm en koud weer te kunnen vermijden.

Zoals gemeld worden de videobeelden van de tocht per etappe online geplaatst. De beelden worden zonder geluid geüpload zodat de kijker onder deze beelden muziek naar eigen keuze kan afspelen, want weinig zo persoonlijk als de muzikale smaak. Tijdens de tocht zal Marco op regelmatige tijden via Facebook verslag doen van de belevenissen onderweg (of misschien juist wel het ontbreken daarvan). Daarnaast worden de videobeelden op YouTube en Google+ geplaatst en waar mogelijk  nog op andere sites (bijvoorbeeld van sponsoren). De inkomsten welke dit totaalpakket (o.a. via Google-Adsense) gaat genereren worden rechtstreeks, in zijn geheel en blijvend overgemaakt aan een goed doel, te weten OneMen (onemen.org).

Motivatie

De motivatie is een heel persoonlijke; Na een foutief uitgevoerde openhartoperatie (hartklep-reconstructie) in maart 2010 bleek er bij Marco dermate veel schade te zijn aangericht, dat zijn hart sindsdien nog slechts voor zo’n 50% functioneert. Na verloop van tijd bleek ook nog eens dat hij aan dit gebeuren een chronische Pericarditis heeft overgehouden. Dit alles geeft dusdanig veel fysieke beperkingen dat hij sindsdien arbeidsongeschikt is en zijn dagen hoofdzakelijk thuis doorbrengt. Dit in schril contrast met zijn werkzame, actieve leven voordien. De afgelopen 3,5 jaar is hij bezig geweest om binnen zijn mogelijkheden een invulling te vinden. De uitkomst was iedere keer dat een plan stuk liep op zijn beperkte belastbaarheid. Tijdens zijn revalidatieperiode kreeg hij na verloop van tijd, en tegen beter weten in, toch het idee om wanneer hij voldoende hersteld zou zijn de tocht naar Compostela per fiets af te leggen. Helaas werd ook nu duidelijk dat dit niet zou gaan gebeuren. Tot hij het idee kreeg om deze tocht alsnog, maar dan per huifkar te gaan maken. Uit ervaring weet Marco dat dit een fysiek weinig inspannende manier van reizen is, waar ook nog eens een meditatieve werking van uitgaat. Toen zijn beide dochters jonger waren, zijn ze 2 keer met een  huifkar door delen van Drenthe getrokken.

Statement

De reis naar Compostela (ook wel Compostella) heeft voor hem geen religieuze achtergrond, wel een intrinsieke. Met het volbrengen van de tocht wil hij een statement maken voor een betere wereld, een wereld van het onthaasten en het consuminderen. Hij is er van overtuigd dat wanneer mensen minder haast hebben er bij hen als vanzelf ruimte en aandacht zal ontstaan voor hun leefomgeving en de mensen om hen heen. Dit wil hij benadrukken door alle opbrengsten van de onlinebeelden, het boekwerk en andere mogelijk nog te ontwikkelen nevenprojecten aan het gekozen goede doel te doneren. Ook wil Marco het hergebruik van goederen promoten. Daarnaast wil Marco zijn leven met alle tijdens ‘de tocht van 1-pk’ opgedane ervaringen een positieve impuls geven.

Financiën

Door middel van crowdfunding, sponsoring en subsidie hoopt Marco de benodigde gelden bijeen te krijgen om deze tocht te kunnen uitvoeren. Met crowdfunding is inmiddels een begin gemaakt. Deze tocht trekt belangstellenden vanuit de hele wereld, van Canada tot Nieuw-Zeeland en van Zuid-Amerika tot Rusland. Alleen al in 2013 liepen meer dan 200.000 mensen en meer dan 100 (!) verschillende nationaliteiten (delen van) de tocht. Omdat deze beelden universeel zijn, is de verwachting dat de opbrengsten van de views, na verloop van tijd, uiteindelijk de kosten van het project ruimschoots zullen gaan overtreffen.

* Met geïnteresseerde media kunnen afspraken worden gemaakt om tijdens de tocht op gezette tijden een (video-) blog aan te leveren.

* Voor aanvullende informatie kunt u uiteraard contact met mij opnemen.

Met dank voor uw aandacht,

detochtvan1pk.nl

facebook.com/detochtvan1pk

Marco Tjassing

Arubastraat 99

9715 RV Groningen

06 – 11 49 50 13

marcotjassing @ gmail.com

Linkruil.org

Comments are closed.