Media Release

Plaats hier gratis uw artikel of persbericht!

Efficient je magazijn inrichten

Om je magazijn juist in te richten is het handig om de PQRST-sleutel te gebruiken. Dit is enorm handig om een inrichtingsplan voor uw magazijninrichting te maken. Deze afkorting staat voor: product, Quantity, Route, Service en time.

Product: hierbij stel je de vraag: “Welke producten worden in de magazijnstellingen opgeslagen en onder welke condities moeten die producten in de magazijnstellingen bewaard worden.

Quantity: hierbij gaat het om de hoeveelheid per product die in de magazijnstellingen moeten worden opgeslagen. Het gaat hierbij juist om de hoeveelheid dat bepalend is voor de servicegraad van de uitleveringen. Teveel producten kosten je geld, maar levert wel een hogere servicegraad op. Te weinig echter leidt tot lagere voorraadkosten.

Route: Je hebt drie mogelijkheden namelijk: het hoofdgangensysteem, tweegangensysteem en het zijgangensteen. Bij het hoofdgangensysteem vinden de inslag en uitslag plaats vanuit hetzelfde gangpad. Bij het tweegangensysteem vindt de in en uitslag plaats in gescheiden gangpaden. Bij het zijgangensysteem zijn alle

Size: hierbij gaat het om een overzicht van de afmetingen en gewichten van de producten die in de magazijnstellingen worden opgeslagen. Hierbij is tijdswinst belangrijk.

Deze tips zijn enorm bruikbaar bij het efficiënt inrichten van een magazijn. Wil jij ook goede magazijnstellingen? Bekijk voor meer informatie onze website.

Linkruil.org

Comments are closed.