Media Release

Plaats hier gratis uw artikel of persbericht!

Freelance IT jobs gezocht

Informatici lijken wel de meest gezochte profielen te zijn. Het grote voordeel van de schaarste is dat bedrijven het profiel op zich belangrijker vinden dan het statuut. Of die IT job nu wordt ingevuld door een gedetacheerde, een interimaris, een zelfstandige freelancer of een bediende maakt voor de bedrijven al lang niets meer uit.

Hoe herken je een freelance IT job die rechtstreeks van een bedrijf komt en een freelance IT jobs van een detacheringsbureau?
“Freelance IT jobs de via een detacheringsbureau komen zijn makkelijk herkenbaar”, zegt Michel Piedfort van Freelancenetwork.

1. Deze IT jobs zijn vaak uitgebreider omschreven als IT jobs die rechtstreeks door een opdrachtgever zijn gezet. Ze hebben een uitgebreide functieomschrijving en een heel specifiek profiel. Deze freelance IT jobs zouden zo van een StepStone of VDAB website kunnen komen. Enkele voorbeelden van IT jobs via detachering zijn:

a. System Engineer regio Oost- en West-Vlaanderen: Je installeert en onderhoudt Microsoft netwerken bij onze klanten. – Je onderhoudt de (virtuele) servers, verzorgt de netwerk adressering (TCP/IP), installeert en standaardiseert de werkstations. Je beheert Active Directory, firewall en zorgt voor een degelijk back-up schema. – Je begeleidt de klant bij het opstellen en het documenteren van de volledige installatie.

b. (Freelance) webdesigners – Belgacom, Brussel (Long term assignment!): Hier vermeldt het detacheringsbureau direct de naam van hun eindklant Belgacom.

c. 5 senior Java Developers – Brussel Centrum: in de tekst staat ‘voor onze klant’

d. Digital Project Manager. In de vacature van deze freelance IT job wordt er verwezen naar de sector. Voor onze klant in de verzekeringssector.

2. In de omschrijving van freelance IT jobs via detachering vind je ergens een verwijzing naar de eindklant. Zo leest men vaak ‘voor onze klant’ of ‘in opdracht van onze klant’. Je weet dan als freelancer direct dat de opdracht via een tussenpersoon verloopt. Enkele voorbeelden zijn.

a. Android App developer: Android App developer om mee te werken an de nieuwe versie van onze innovative App. De App werkt in een cloud omgeving samen met een gedistribueerd netwerk van onze monitors. Merk op het gebruik van het woord ‘onze’
b. programmeren add-in op outlook 2013. Programmeren web-app voor uren registratie op bestaande backoffice. De beschrijving van het project blijft beperkt tot wat er moet gebeuren. Waarschijnlijk heeft het bedrijf zelf weinig kennis of noties van de benodigde competenties van de freelancer.
3. In uitzonderlijke gevallen is het niet duidelijk. Deze IT job is rechtstreeks door het bedrijf ingegeven maar dit blijkt niet uit de tekst.
a. Software Development Engineer (Freelance mission for 3 months)

Belang van een detacheringsbureau.

Werken via een tussenbureau hoeft niet altijd nadelig te zijn voor de freelancer. Hoewel veel freelancers verkiezen om rechtstreeks te werken, werken de meeste via tussenbureaus.
1. Eén van de redenen is dat de freelancer zelf een onvoldoende uitgebreid netwerk heeft om opportuniteiten voor IT jobs te spotten.
2. Een 2de reden kan zijn dat de opdrachtgevers zelf geen zin hebben om overal opdrachten te plaatsen en de werving en selectie van kandidaten te doen. Het is best mogelijk dat zij het bestaan van freelance websites totaal niet kennen.
3. Een 3de reden kan zijn dat opdrachtgevers zo’n grote bedrijven zijn dat nieuwe leveranciers (en freelancers zijn voor bedrijven leveranciers) via de aankoopcel moeten passeren en zich akkoord dienen te verklaren met de voorwaarden die het bedrijf oplegt. Vandaag is het zo dat het bijzonder moeilijk is om als eenmanszaak bij bijvoorbeeld een Carrefour binnen te geraken. En als het je al lukt, ontdek je later dat Carrefour zijn leveranciers standaard betaald op 180 dagen einde maand.

Werken met een tussenbureau kan daarom ook voordelig zijn omdat zij toegang hebben tot bedrijven die vandaag niet spontaan bij jezelf komen aankloppen.
Daar tegenover staat dat opdrachtgevers voor deze extra service van detacheringsbureaus die de freelance IT jobs doorsturen en kandidaten gaan zoeken extra betalen in de vorm van een relatief hoge commissieregeling. Soms tot 30% van het dagtarief.

Freelance IT jobs vinden.

Freelancenetwork.be is een freelance website waar bedrijven gratis hun IT jobs kunnen verspreiden om zo in contact te komen met freelance informatici.

De site werd opgericht om het informatici mogelijk te maken om makkelijker met rechtstreekse klanten in contact te komen. De opdrachtgevers profiteren van de site omdat zij doorgaans door de freelancer rechtstreeks te contracteren een lager uurtarief of dagtarief betalen.

Als freelancer kun je via de homepage een selectie maken op de IT jobs naar keuze en je vervolgens registreren.
Als opdrachtgever klik je bovenaan op ‘vind freelancer’ en geeft daar direct de freelance IT jobs in. Deze wordt dan naar de matchende freelancers via e-mail toegestuurd. De beschikbare freelancers nemen dan rechtstreeks met de opdrachtgever contactop. Dit alles is gratis voor bedrijven omdat de zelfstandige freelancers zelf een bijdrage betalen van 75 euro per jaar exclusief btw om toegang te krijgen tot de freelance jobs.

Linkruil.org

Comments are closed.