Media Release

Plaats hier gratis uw artikel of persbericht!

Handleiding opstellen functieomschrijvingen.

Handleiding opstellen functieomschrijvingen.

 

Functionaliteit past ook de nieuwe organisatie. Het zich afzetten van veel managers van de functionele organisaties heeft voor behoorlijk wat chaos in organisaties geleid. De functionele organisatie is echter allerminst iets van het verleden. Integendeel vormt ze een basis voor de nieuwe organisatie. Binnen de nieuwe organisatie is net als bij de oude functionele organisatie plaats voor functies en voor diegenen die functies bekleden. Tenslotte moet al het werk wel gedaan worden. En binnen de organisatie vinden processen plaats zoals ze ook voorheen plaatsvonden. Nieuw gegeven is wel hoe functie, functionaris en proces aan elkaar gekoppeld zijn. In de oude situatie vormden ze alle drie vaste schakels. In de nieuwe situatie staan geen van de drie in vaste verbinding met elkaar. Die nieuwe manier van organisatie is door de mensen zelf gegenereerd en is zeker niet alleen aan automatisering toe te wijzen. Het is grotendeels inherent aan de tijdsgeest.

 

Wat onveranderd is gebleven is de competitiedrang. Schein komt tot de conclusie dat mensen ieder wat verschillends zoeken in een loopbaan, maar dat er een aantal overeenkomsten zijn. Mensen organiseren hun loopbaan meestal om iets te creëren of rondom een specifieke competentie, naar een betere positie te klimmen of om te streven naar een zekerheid. We creëren een zelfinzicht waaraan we veel ophangen.

 

Hierin spelen een aantal zaken een rol:

 

  1. Op basis van successen, mislukkingen en zaken die men heeft gedaan en nagelaten heeft men competenties bij zichzelf waargenomen.
  2. Bovendien kan men bij zichzelf veelal door confrontaties en interactie met anderen motieven en behoeften waarnemen.
  3. En men de eigenwaarden en houdingen ontdekken.

 

Confrontaties binnen de werkrelaties zorgen er voor dat we een zelfinzicht verwerven. Die confrontaties zorgen er voor dat we voortdurend ervaren wat iemand anders zijn of haar motieven zijn. Die confrontaties kunnen er voor zorgen dat we tot ontwikkeling komen. Dat kunnen we echter wel alleen wanneer we vanuit een degelijke basis opereren. Die basis bestaat uit een duidelijk afgescheiden functie met vastgestelde grenzen waarbinnen we het volmacht hebben te handelen. Wanneer die grenzen er niet zijn, dan zullen confrontaties uiteindelijk ten koste gaan van onze gezondheid. Onduidelijkheid binnen een functie is een grote bron van ergernis: niet weten waar men aan toe is. Onduidelijkheid leidt niet alleen tot ergernis bij de medewerker zelf, maar evenzo bij collega’s. Men raakt als het ware in elkaars vaarwater. Men doet dingen die bij de functie-inhoud van een ander horen en waar men zich niet mee had moeten bemoeien. Veel bedrijven bewegen zich bovendien binnen de marge van klein – en middelgroot bedrijf. Functieproblemen komen binnen deze sector in het bijzonder veel voor. Het moet duidelijk zijn binnen welke grenzen men zich als werknemer kan bewegen; wat de  bevoegdheden zijn en welke verantwoordelijkheden men heeft.

 

Kortom zonder duidelijke functieomschrijving kan het volgende gebeuren:

 

1. conflicten tussen de medewerkers onderling.

2. stressfactor bij de medewerker zelf.

3. conflicten tussen medewerker en leidinggevende.

 

Functieomschrijvingen opstellen kan met de volgende uitgave: http://www.managementinfo.biz/CDFunctieomschrijving/

 

 

 

 

 

 

Linkruil.org

Comments are closed.