Media Release

Plaats hier gratis uw artikel of persbericht!

Het gebruik van oververpakkingen.

Het gebruik van oververpakkingen.

 

a)     Op een oververpakking moeten de volgende aanduidingen zijn aangebracht:

 

i) het woord “OVERVERPAKKING”; en

 

ii) het UN-nummer voorafgegaan door de letters “UN” zoals voorgeschreven voor colli in 5.2.1.1 en 5.2.1.2, de etikettering zoals voorgeschreven voor colli in 5.2.2 en de kenmerking

voor milieugevaarlijke stoffen indien voorgeschreven voor colli in 5.2.1.8, voor alle afzonderlijke gevaarlijke goederen die in de oververpakking aanwezig zijn;

 

tenzij de UN-nummers, etiketten en kenmerking voor milieugevaarlijke stoffen die representatief zijn voor alle in de oververpakking aanwezige gevaarlijke goederen, zichtbaar blijven, behalve voor het bepaalde in 5.2.2.1.11. Indien hetzelfde UN-nummer, hetzelfde etiket of de kenmerking

voor milieugevaarlijke stoffen is voorgeschreven voor verschillende colli, hoeft dit/deze slechts eenmaal te worden aangebracht.

 

De aanduiding van het woord “OVERVERPAKKING”, die duidelijk zichtbaar en leesbaar moet zijn, moet zijn gesteld in een officiële taal van het land van herkomst en bovendien, indien deze taal niet het Engels, Frans of Duits is, in het Engels, Frans of Duits, tenzij eventuele overeenkomsten die tussen de bij het vervoer betrokken landen gesloten zijn, anders bepalen.

 

b)     Richtinggevende pijlen, afgebeeld in 5.2.1.9, moeten op twee tegenover elkaar gelegen zijden van de volgende oververpakkingen te zien zijn:

 

 

i) oververpakkingen met colli die van een kenmerking overeenkomstig 5.2.1.9.1 moeten zijn voorzien, tenzij de kenmerking zichtbaar blijft, en

ii) oververpakkingen die vloeistoffen bevatten in colli die niet van een kenmerking overeenkomstig 5.2.1.9.2 hoeven te zijn voorzien, tenzij de sluitingen zichtbaar blijven.

 

Elk collo gevaarlijke goederen dat zich bevindt in een oververpakking moet voldoen aan alle van toepassing zijnde voorschriften van het ADR. De beoogde functie van elke verpakking mag door de oververpakking niet worden aangetast.

 

Van elk collo waarop de richtinggevende kenmerking voorgeschreven in 5.2.1.9 is aangebracht en dat in een oververpakking of een grote verpakking is geplaatst, moet de stand overeenkomen met deze kenmerking.

 

De samenladingsverboden zijn ook op deze oververpakkingen van toepassing.

 

 

Voor meer info en een veiligheidsadviseur: http://www..safetynet-nederland.nl/Veiligheidsadviseur  of http://www.veiligheidsadviseur-adr.nl/

Linkruil.org

Comments are closed.