Media Release

Plaats hier gratis uw artikel of persbericht!

HP handhaaft positie op markt x86-serversystemen

Consolidatie leidt tot minder x86-serversystemen

 

Breda, 1 juli 2013 – De positie van HP als belangrijkste leverancier van x86-serversystemen blijft behouden. Het aandeel van HP in de totale installed base, alle actieve x86-servers, bedraagt circa 65 procent. Daarmee is het aandeel vrijwel ongewijzigd in vergelijking tot een jaar geleden. Uitschieter blijft de publieke sector waar meer dan driekwart van de servers afkomstig is van HP. Dell blijft met een aandeel van 23 procent van alle actieve x86-servers de nummer twee op de Nederlandse markt. Door de sterke positie van HP bij overheden, het onderwijs en de zorgsector is het publieke domein voor Dell het slechtst scorende segment. Dell kent in Nederland haar sterkste segment bij bedrijven met 250 tot 2.500 medewerkers (National Enterprises). Ook de positie van Dell is de laatste jaren behoorlijk stabiel gebleven. Dit blijkt uit analyse van Computer Profile van circa 5.600 interviews met IT-managers over de serverinfrastructuur.

 

IBM System x-systemen vormen ruim 7 procent van het totaal aantal x86-servers. Dit percentage lijkt de laatste jaren wat onder druk te staan. In het commerciële segment is IBM voor deze markt duidelijk populairder dan bij publieke instellingen. De vierde en laatste leverancier die een significant aandeel in de installed base levert betreft Fujitsu. Een kleine 3 procent van de geïnventariseerde systemen is afkomstig van Fujitsu. Het publieke domein is voor Fujitsu het segment waar het aandeel, met 5 procent van het totaal, bovengemiddeld is. Het betreft dan met name overheidsinstellingen.

 

Dalend gebruik lokale x86-servers

Een trend die de laatste jaren steeds duidelijker naar voren komt is consolidatie. Mede gedreven door servervirtualisatie verdwijnen voor een toenemend aantal locaties de fysieke servers naar data centra/shared service centra binnen de eigen organisatie of van externe dienstverleners.

 

In de periode 2010 tot nu is het percentage bedrijfslocaties met ‘on premises’ x86-servers met 16 procent gedaald. In het segment medium sized businesses, met 50 tot 250 medewerkers, is deze daling vanaf 2010 het kleinst gebleven, namelijk 5 procent. In dit segment bevinden zich veel single-site bedrijven die niet te maken krijgen met consolidaties naar een centraal punt binnen de eigen organisatie. Voor national enterprises, bedrijven met 250 tot 2.500 medewerkers, is de daling in de aanwezigheid van lokale x86-servers circa 12 procent in deze periode. Voor multinationals en Fortune 500 bedrijven is dat al iets meer dan 20 procent. Voor instanties uit het segment Multinationals & Fortune 500 bedrijven werd de daling het snelst zichtbaar en ligt de daling vanaf 2010 op circa 20 procent. Instellingen uit het publieke domein spannen momenteel de kroon. In dit segment zijn nu 28 procent minder locaties met lokaal draaiende x86-servers dan in 2010.

 

Deze trend heeft als direct gevolg dat het aantal bedrijfsvestigingen met servers van de verschillende fabrikanten afneemt. Van de geïnterviewde bedrijfsvestigingen geeft 57 procent aan over één of meerdere lokaal draaiende (x86) servers van HP te beschikken. In 2010 was dat nog twee derde van alle geïnterviewde locaties. Voor Dell is dit van 27 procent van de locaties in 2010 gedaald naar 22 procent nu. Voor IBM is dat van 11 naar 7 procent gedaald.

 

Waar consolidatie leidt tot minder locaties waar x86-systemen worden gebruikt, leidt server virtualisatie doorgaans tot een meer efficiënte inzet van de fysieke servers. Dit is zichtbaar in de ontwikkeling van het totale aantal fysieke servers dat aanwezig is.

 

In 2010 lag bij de locaties waar x86-servers werden gebruikt het gemiddeld aantal servers op 13,2. In de afgelopen jaren is dat gemiddeld aantal gedaald met een kleine 13 procent. Het gemiddeld aantal is nu 11,5 servers.

 

Duidelijk wordt dat het aantal x86-servers het sterkst is gedaald in de top van de (commerciële) markt. Bij locaties van Multinationals en Fortune 500 bedrijven is het aantal servers met bijna een derde gedaald in de periode 2010-2013. Cloud computing in dit segment heeft daar ongetwijfeld een zeer sterke rol in gespeeld.

 

—————–

Noot voor de redactie:
De volgende afbeeldingen zijn beschikbaar:

Bijlage 1: Installed base x86 servers

Bijlage 2: Penetratie x86 server vendoren

Bijlage 3: Gemiddeld aantal x86 servers

Meer informatie:
Marcommit PR
Femke Jansen
+31(0)35 582 27 30
computerprofile@marcommit.nl

Linkruil.org

Comments are closed.