Media Release

Plaats hier gratis uw artikel of persbericht!

Kunst in winterse bostuin

——— PERSBERICHT ———-

 Veldhoven

Vaaggrond midwinter
Expositie hedendaagse kunst in winterse bostuin

Ook dit jaar organiseert ‘Vaaggrond, hét museum zonder muren’, een midwinter expositie hedendaagse kunst in de idyllische buitenlucht. De expositie is geopend op 1ste Kerstdag tot en met zondag 4 januari van 11.00 tot 17.00 uur.

Verbinding
Vaaggrond is een kunstproject van Atelier Els Börger.  Dit project heeft zich ontwikkeld tot een kunstzinnig laboratorium dat de lokale natuur, cultuur en de geschiedenis in het buitengebied van Veldhoven met elkaar verbindt. Vaaggrond ‘verwoordt’ uitkomsten van dit onderzoek via kunstzinnige vormgeving. Kunstenaars en andere belanghebbenden scheppen een nieuwe sociale werkelijkheid. Belanghebbenden zijn: scholen, buurtgenoten en lokale bedrijven. Een samenwerking die is gegrondvest in verbinden en samenkracht. Het SintLucas college uit Eindhoven is bijvoorbeeld betrokken geweest bij het uitwerken van een expositiestijl. De NHTV Breda droeg bij aan het ontwikkelen van kennis over innovatie in het vrijetijdsdomein. Buurtgenoten zijn in gesprek over de beweegredenen van kunstenaars.

Kanteling
Het kunstproject Vaaggrond beoogt een kanteling van hoogdrempelige musea en galeries, naar laagdrempelige betrokkenheid. Vaaggrond maakt op professionele wijze kunst mét, voor en samen met de lokale bevolking. Het kunstenaarsgezelschap zoekt naar samenwerking en krachtenbundeling. Zij verhouden zich tot personen en organisaties die vooral die beweging willen versterken. Dit alles mondt uit in een bijzondere en unieke expositie. Deze is van onderen af opgebouwd.

Betekenis
Vaaggrond ontleent haar naam aan de bodemleer. De term verwijst naar een niet helder definieerbare bodemstructuur. Dit gegeven gebruikt  Vaaggrond om letterlijk en figuurlijk dieper te graven. Zo plaatst Paul van Roosmalen zijn werk in de grond. Hij zoekt naar ‘verloren’ geluiden uit het verleden. Rosalinde van de Velden hoort de grond murmelen. Zij nodigt uit om daarnaar te luisteren. Zoë d’Hont brengt de aardlagen in beeld. Hiu Jen Lai graaft naar de wortels van haar voorouders. En Ine van Son werkt op beeldende wijze de geschiedenis van haar voorouders uit. Voorouders die  op de Brabantse zandgronden voor hun bestaan hebben moeten vechten.

Vaaggrond is geen beeldentuin, maar een verbeeldende tuin. Het kunstenaarsgezelschap biedt kunst met betekenis vanuit de  kunde van het doorgronden. Alles wat (nog) vaag is, vraagt om onderzoek en vormgeving. De vaagheid van historisch gegroeide aardlagen brengen kunstenaars naar boven. Zij geven daar kunstzinnige vorm aan. Els Börger maakt van haar hele leefomgeving zelfs een kunstwerk op zich. En ook nog een waar bezoekers spelenderwijs mee aan de slag kunnen.

Onderzoek
Kunstenaars stemmen het materiaal af op datgene dat bij hun bevindingen past. Daarbij richten zij zich niet zozeer  op het vormgeven van mooie beelden. Integendeel. Zij scheppen een nieuwe kunstzinnige werkelijkheid op lokaal niveau. Daarmee zetten zij de locatie én niet te vergeten zichzelf op de kunstkaart: een experimentele vorm van glocalisering.

Levenskunst
Vaaggrond staat open voor iedereen. Je kunt er kunstenaars, kunstminnaars en critici ontmoeten. Spelenderwijs van elkaar leren. Het kunstenaarsgezelschap gaat uit van het goede en scheppende vermogen in medemensen. Ieder mens wil waardevol zijn. Iets betekenen voor de ander. Dat vereist nadenken en jezelf vormgeven in relatie tot anderen. De buitenhaard brandt, de glühwein staat te dampen. Alle kunstenaars van Vaaggrond bieden de bezoekers een moment van bezinning. Levenskunst.

U ziet op locatie werk van: Stan Baars, Els Börger, Yana van Eekert, Leonieke van de Geer, Anna Maria Louisa Gerrits, Zoë d’Hont, Paco Kamil, Goof Kloosterman, Hiu Jen Lai, Trijnie Nanninga, Myrte Rasing, Ine van Son, Wiepkje Spoelstra, Paul van Roosmalen, Rimanta Tavo, Rosalinde van de Velden, Mayke Verhoeven en Eline Vermeeren.

De toegang voor Vaaggrond is vrij, maar om bekostiging mogelijk te maken, wordt een (kleine) bijdrage op prijs gesteld.

Open met ingang van 1ste Kerstdag tot en met Zondag 4 januari

Kleine Vliet 1d Veldhoven
Tijden van 11.00 tot 17.00 uur
Rondleidingen langs kunstwerken om:
11.30, 13.00 en 15.00 uur

Voor meer info zie www.vaaggrond.nl

** Einde persbericht**

————– noot voor de redactie —————–

 

U kunt foto’s kopieren van de site. Bij plaatsing van persbericht mag u daar vrij gebruik van maken. Bij plaatsing foto(‘s) wel graag naam van kunstenaar vermelden. Voor foto’s met hoge resoluties neem s.v.p. contact op. Wij beschikken over foto’s in stock die ongetwijfeld bij uw doelgroep passen.

Voor de pers is de (besloten) opening op zondag 21 december om 14.00 uur vrij toegankelijk.
Een review en/of interviews met kunstenaar(s) zijn voorafgaand aan de expositie mogelijk. Maak s.v.p. een afspraak. Alvast dank.

Contactpersoon samenstelling expositie
Els Börger (beeldend kunstenaar en curator)
els.borger@vaaggrond.nl
(040) 205 3747

Contactpersoon coördinatie
Hans Tilman
hans.tilman@vaaggrond.nl
(040) 205 3747

Performance Trijnie Nanninga

Trijnie Nanninga Vaaggrond 2014-15 ([persbericht)

 

Linkruil.org

Comments are closed.