Media Release

Plaats hier gratis uw artikel of persbericht!

Maatschappelijk verantwoord ondernemen: de kracht van recycling en hergebruik

Stel dat elk bedrijf zijn eigen verantwoordelijkheid neemt op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen, dan betekent dit dat iedereen een goed bestaan kan hebben. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Het resultaat is een duurzame wereld, voor iedereen. Om dit te kunnen realiseren, worden bedrijven vanuit de overheid erg gestimuleerd om duurzaam te ondernemen.

gekleurde enveloppen van Papicolor in veel maten en kleuren

Stimulans vanuit de overheid

Bedrijven zijn verplicht om hun milieubelasting te minimaliseren. Maar ook zonder de regels van de overheid voelen de meeste bedrijven de behoefte om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Enerzijds liggen hieraan milieuredenen ten grondslag, zoals een mindere belasting van onze natuurlijke grondstoffen. Anderzijds levert maatschappelijk verantwoord ondernemen op de lange termijn vaak een aanzienlijke kostenbesparing op en zorgt het voor een beter imago.

Hergebruik van papier

Ook initiatieven zoals het recyclen en hergebruiken van producten, dragen enorm bij aan een betere wereld. Een product dat zich bijzonder goed leent voor recycling en hergebruik is papier. In ons land bestaat ruim 80% van nieuw papier uit gerecycled papier. Nederland geldt hierdoor internationaal als één van de koplopers op het gebied van recycling.

De voordelen van recycling en hergebruik

Het recyclen en hergebruiken van papier biedt diverse voordelen. In de eerste plaats hoeft er veel minder vaak een beroep worden gedaan op nieuwe grondstoffen. Daarnaast zorgt het voor een enorme vermindering van de afvalberg. En dat is geen overbodige luxe, want de hoeveelheid afval per inwoner is sinds 1950 verviervoudigd.

Nog meer voordelen

Verder zorgt het recyclen en hergebruiken van papier voor een verlaging van de CO2-uitstoot. Het recyclen van papier kost immers veel minder energie dan het kappen van bomen om deze vervolgens tot pulp te verwerken voor nieuw papier. En u zou het misschien niet verwachten, maar ons oud papier is ook een zeer belangrijk en waardevol exportproduct. Wereldwijd wordt oud papier ingezet als grondstof voor bijvoorbeeld verpakkingen.

Mooi van binnen én buiten

Oud papier wordt nog weleens geassocieerd met ‘grijs papier’. Dit is echter onterecht. Gerecycled papier kan dezelfde witte tint bevatten als nieuw papier. Ook kunnen er zonder problemen kleuren worden toegevoegd.

Hoe vaak kan er gerecycled worden?

In tegenstelling tot bijvoorbeeld blik en glas, is papier niet eindeloos recyclebaar. Papiervezels worden tijdens het recyclingproces namelijk elke keer een beetje korter. Gemiddeld gaat een papiervezel zes of zeven keer mee. Vanzelfsprekend worden niet alle papiersoorten gerecycled of hergebruikt. Producten als toiletpapier, tissues en behang worden bijvoorbeeld niet hergebruikt.

Bronnen:

Papicolor

http://www.papicolor.com/

Linkruil.org

Comments are closed.