Media Release

Plaats hier gratis uw artikel of persbericht!

Nieuwe training: IT (out)sourcing in de publieke sector

Eindhoven 17 november 2014 – In deze unieke 5-daagse training worden de voordelen, voorwaarden, valkuilen en succesfactoren van IT (out)sourcing in de publieke sector behandeld.

De training IT (out)sourcing in de publieke sector is specifiek ontwikkeld voor managers en adviseurs werkzaam bij (semi-)overheidsorganisaties, zoals ministeries, gemeenten, provincies en waterschappen of uitvoeringsorganisaties, zoals zorg- en onderwijsinstellingen, woningcorporaties, openbaar vervoer, etc.

In de training worden de cursisten begeleid op strategisch niveau (opstellen (out)sourcingsstrategie 2.0), tactisch niveau (aanbestedingen) en operationeel niveau (contractmanagement en regievoering). De huidige outsourcingspatronen worden onder de loep genomen om ruimte te maken voor kansen, innovatie en kostenbesparing.

Met name regievoering en het op orde hebben van de organisatie zijn belangrijke succesfactoren voor het welslagen van een sourcingsstrategie. Behoud van de regie en controle over de verschillende contracten en leveranciers is dan ook een belangrijk aandachtspunt in deze training. Best Value Procurement komt uitgebreid aan de orde, evenals tips en trics voor een effectieve aanbesteding. Daarnaast komen onder andere ook contractmanagement, juridische aspecten en waardedenken aan bod.

Kijk voor meer informatie op de website van International Management Forum (IMF); www.imf-online.com.

International Management Forum (IMF) is gespecialiseerd in het ontwikkelen en uitgeven van veelal certificerende (vaak ook schriftelijke) cursussen en (post-HBO) opleidingen. De cursussen sluiten direct aan bij het belangstellingsniveau van het management en professionals van (middel)grote organisaties en bestrijken onder meer het ICT, financiële en HRM-vakgebied. IMF is al bijna 25 jaar actief op de Nederlandse markt en sinds 15 jaar ook internationaal. De internationale cursussen en opleidingen worden in meer dan veertig landen verkocht. 

Linkruil.org

Comments are closed.