Media Release

Plaats hier gratis uw artikel of persbericht!

Nieuwe training: Robotic Process Automation (RPA) in de praktijk

Eindhoven, 7 januari 2019 – Uit recent onderzoek blijkt dat Robotic Process Automation25% tot 50% kostenreductie kan opleveren en dat RPA de productiviteit, de capaciteit en het serviceniveau met 35-50% kan verhogen. Met RPA kan men dus een groot competitief voordeel behalen!

Robotic Process Automation (RPA)is software waarmee het mogelijk wordt om menselijke handelingen te automatiseren en daarmee processen te verbeteren. Met RPA kunnen veelal omslachtige en repeterende werkzaamheden snel, efficiënt en foutloos worden afgehandeld. Uit recent onderzoek blijkt dat Robotic Process Automation25% tot 50% kostenreductie kan opleveren en dat RPA de productiviteit, de capaciteit en het serviceniveau met 35-50% kan verhogen. Onderzoek van McKinsey wijst uit dat 40% van alle finance activiteiten volledig geautomatiseerd kan worden en 17% voor een groot deel. Kenners zijn ervan overtuigd dat de potentie van RPA ook groot is binnen o.m. IT, supply chain, legal, sales, klantenservice en HR.

Veel Robotic Process Automation (RPA) trajecten mislukken. Dit is hoofdzakelijk te wijten aan de manier waarop RPA)trajecten worden georganiseerd, gefaciliteerd en geborgd. Een succesvolle RPA implementatie staat of valt met een gestructureerde uitrol.

In de 4-daagse Robotic Process Automation (RPA) praktijktraining van International Management Forum krijgt de deelnemer alle handvatten aangereikt om zelfstandig RPA trajecten uit te rollen binnen de eigen organisatie. Men leert zowel bedrijfsmatige als technische competenties op te bouwen. Daarnaast wordt de deelnemer geholpen met het vinden van een geschikte RPA leverancier.

Kijk voor meer informatie op de website van International Management Forum (IMF); www.imf-online.com.

International Management Forum (IMF) is gespecialiseerd in het ontwikkelen en uitgeven van veelal certificerende (vaak ook schriftelijke) cursussen en (post-HBO) opleidingen. De cursussen sluiten direct aan bij het belangstellingsniveau van het management en professionals van (middel)grote organisaties en bestrijken onder meer het ICT, financiële en HRM-vakgebied. IMF is al bijna 25 jaar actief op de Nederlandse markt en sinds 20 jaar ook internationaal. De internationale cursussen en opleidingen worden in meer dan veertig landen verkocht.

Linkruil.org

Comments are closed.